Slovenskú diaspóru v jej príbehu odjakživa spájali atribúty, ktorými sa ako národ identifikujeme po stáročia – najmä však materinský jazyk. Slovenčina je znakový kód slovenskosti a jej mnohorakých prejavov.

Práve reč, príklon k dedičstvu predkov, kultúrna a duchovná prepojenosť k domovine a jej tradičným hodnotám sa vinú všetkými etapami vývoja slovenského sveta, ako často jednotiacim pojmom označujeme krajanské komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Akými vývojovými etapami prešli? Čím boli príznačné? Aké historické, kultúrno-duchovné, najmä však spoločensko-politické a ekonomicko-sociálne podmienky ich ovplyvňovali?

Aké vnútorné i vonkajšie impulzy formovali konkrétnu slovenskú komunitu v rôznych štátoch Európy, Ameriky, Austrálie, Ázie a Afriky, kde našla slovenská diaspóra vhodné podhubie na svoj, vznik, rozvoj a napokon aj uplatnenie v nových domovských štátoch?  Sledujte a čítajte v tejto sekcii portálu SZ.