Trvanie: 14.05.2021
Miesto: teraz.sk/ TASR
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Po dlhej a ťažkej chorobe umrel vo veku 64 rokov významný slovenský ľavicový politik, bývalý minister školstva a primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik. TASR to potvrdila jeho dcéra Lucia Čelovská, pre teraz.sk jeho bývalý stranícky kolega Braňo Ondruš.

 

KTO BOL MILAN FTÁČNIK

Milan Ftáčnik sa narodil 30. októbra 1956 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie nadobúdal v rokoch 1976-1980 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v odbore teoretická kybernetika a ukončil ho na novovzniknutej Matematicko-fyzikálnej fakulte (MFF) UK s Cenou ministra školstva.

V rokoch 1980-1986 bol interným ašpirantom na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK (s prerušením 1981/82 na absolvovanie základnej vojenskej služby). V roku 1987 získal titul CSc. V roku 1989 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent. Pôsobil na MFF UK na Katedre teoretickej kybernetiky, Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu a Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK v Bratislave (tento názov má pôvodná Matematicko-fyzikálnej fakulta od roku 2000). Od januára 2003 do decembra 2006 pôsobil ako vedúci katedry.

Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Umelá inteligencia a autorom viacerých odborných publikácií. Pôsobil ako vedúci riešiteľ a zástupca vedúceho riešiteľa vo výskumných grantoch, zameraných na spracovanie obrazovej informácie a vytváranie virtuálnych trojrozmerných modelov miest.

V roku 1980 vstúpil do Komunistickej strany Slovenska (KSS), kde vykonával funkcie na úrovni fakulty. Po roku 1990 sa aktívne podieľal na jej transformácii na Stranu demokratickej ľavice (SDĽ), v ktorej pôsobil ako podpredseda. V roku 2002 vystúpil z SDĽ a založil stranu Sociálnodemokratická alternatíva (SDA) a bol jej predsedom až do jej integrácie so stranou Smer – Sociálna demokracia (Smer-SD) v januári 2005. Strana Smer vtedy zmenila názov na Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).

Od roku 1990 pôsobil aktívne vo verejnom živote. V rokoch 1990-1998 bol štyrikrát zvolený za poslanca slovenského parlamentu za SDĽ. V rokoch 1990-1992 bol členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady (SNR). V rokoch 1998-2002 pôsobil ako minister školstva SR.

V komunálnych voľbách v roku 2002 a potom aj v roku 2006 bol vo volebnom obvode Bratislava-Petržalka zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, kde pracoval v komisii pre mládež, vzdelanie a šport a v komisii sociálnych vecí a zdravotníctva. V regionálnych voľbách 2005 a potom aj v roku 2009 bol zvolený za volebný obvod Bratislava-Petržalka za poslanca zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, pracoval v komisii školstva a kultúry. V rokoch 2006-2010 bol starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V novembri 2010 sa Milan Ftáčnik ako nezávislý kandidát s podporou strany Smer-SD po víťazstve v komunálnych voľbách stal primátorom Bratislavy. Vo funkcii bol jedno volebné obdobie, do decembra 2014, kedy odovzdal funkciu Ivovi Nesrovnalovi. Pri odchode z funkcie sa vyjadril, že ako aktívny občan, ktorý má za sebou skúsenosti primátora, sa chce konštruktívne vyjadrovať k tomu, čo sa v meste deje.

Od roku 2014 pracoval na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK na Oddelení počítačovej grafiky a videnia. Od apríla 2015 bol predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti a od decembra 2015 členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy. Od januára 2019 pôsobil aj ako predseda Rady pre smart riešenia a inovácie, ktorá je koordinačnou platformou Smart cities klubu a Slovak smart city klastra.

Milan Ftáčnik bol ženatý, s manželkou Zlaticou mali tri deti.

ZDROJ: teraz.sk/ TASR