Trvanie: 30.05.2021
Miesto: Galéria Klovićevi
Mesto/obec: Záhreb
Štát: Chorvátsko


Pre milovníkov umenia je od 22. apríla 2021 na druhom poschodí záhrebskej galérie Klovićevi dvori sprístupnená výstava „Umenie slavónskej šľachty – vrcholné diela európskeho dedičstva“. Autorkami sú dr. Jasminka Najcer Sabljak, historička umenia a odborná asistentka na Akadémii umení a kultúry v Osijeku a Silvija Lučevnjak, profesorka dejín umenia a komparatívnej literatúry, a tiež riaditeľka Vlastivedného múzea v Našiciach.

Výstava obsahuje okolo 250 predmetov, zväčša obrazov, ktoré od začiatku 18. storočia do začiatku II. svetovej vojny, a aj v ďalšom období, zozbierali najvýznamnejšie šľachtické rody východného Chorvátska: Adamović, Cseh, Eltz, Hilleprand von Prandau, Janković Čalmanski, Janković Daruvarski, Khuen, Mihalović, Normann-Ehrenfels, Odescalchi, Pejačević a Turković.

Náročnou súčasťou prípravy výstavy bol proces dohody s majiteľmi exponátov, pretože tento materiál je dnes rozptýlený v mnohých verejných a súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Pomoc v tomto smere poskytli slavónske múzeá od Iloku po Viroviticu, najmä osijecké Múzeum výtvarného umenia a Múzeum Slavónie v Osijeku, ktoré sú tiež partnermi tohto projektu.

Skromným prínosom k tejto výstave prispelo Slovenské kultúrne centrum Našice, a to komunikáciou so Slovenskom v súvislosti s výpožičkou vystaveného diela, ktorého originál sa nachádza v Spišskom múzeu v Levoči na Slovensku. Je to portrét grófky Marianny Normann-Ehrenfelsovej, rodenej barónky Hilleprand von Prandau, autora Friedricha Amerlinga.

Reprodukcia tohto oleja na plátne je súčasťou tejto hodnotnej a komplexnej výstavy, čo nás obzvlášť teší, pretože väčšina vystaveného materiálu v galérii Klovićevi dvori býva verejnosti sprístupnená len zriedka, a zaujímavé sú najmä diela, ktoré dokonca nikdy neboli vystavené.

Pozývame milovníkov umenia na reprezentatívnu výstavu, ktorá potrvá do 18. júla 2021.

SKV