Trvanie: 29.07.2021
Miesto: Slovenská mozaika v Rádiu Z
Mesto/obec: Praha – Bratislava
Štát: Česko – Slovensko

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si v aktuálnom vydaní publicistického rozhlasového „dvojtýždenníka“ pozvala k mikrofónu  Prof. PhDr. JOZEFA LEIKERTA, PhD. slovenského spisovateľa, pedagóga, historika, básnika, autora literatúry faktu. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu 31. júla a v nedeľu 1. augusta  zakaždým od 7.00 do 8.00 h.

 „Hosťom Slovenskej mozaiky bude Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. slovenský spisovateľ, pedagóg, historik, básnik, autor literatúry faktu. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a niekoľko rokov sa venoval novinárskemu povolaniu. Pracoval v redakcii Smena, Pravda, bol šéfredaktorom Gama magazínu. Od roku 1996 bol zamestnaný v Historickom ústavu SAV. V rokoch 2000 – 2004 pracoval v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, dva roky bol hovorcom prezidenta SR Rudolfa Schustera a dva roky jeho osobným poradcom. Niekoľko rokov bol vedúcim Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je prvým univerzitným profesorom kulturológie na Slovensku. Dve funkčné obdobia bol predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska,  v súčasnosti je predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru s JOZEFOM LEIKERTOM autorka relácie Viera Kučerová.

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:
http://bonafideos.cz/content/slovesnká-mozaika-s-prof-phdr-jozefom-leikertom-phd

RELÁCIE SLOVENSKÁ MOZAIKA: http://www.radiozet.cz/