Historicky prvú bustu Štefana Boleslava Romana na Slovensku odhalí Matica slovenská v pondelok 4. októbra 2021 pred svojím sídlom v Martine. Významnú krajanskú osobnosť v súčasnosti pripomína len malá pamätná tabuľa v jeho rodisku v Novom Ruskove.

„Štefan Boleslav Roman bol národne a kresťansky zmýšľajúci demokrat. Bez neho by sme sa k slobodnej, samostatnej a demokratickej Slovenskej republike v roku 1993 dopracovali oveľa ťažšie. Napriek tomu ho poznajú viac v Kanade než na Slovensku. Mrzí ma, že aktuálne sté výročie jeho narodenia predstavitelia štátu nevyužili na to, aby mu vzdali vďaku za jeho zásluhy na existencii súčasnej Slovenskej republiky,“ povedal predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Štefan Boleslav Roman sa narodil v roku 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove na východnom Slovensku. V Kanade sa vypracoval na jedného z najbohatších a najúspešnejších podnikateľov, za čo dostal prezývku uránový kráľ. V roku 1996 mu Matica slovenská s ďalšími organizáciami odhalila pamätnú tabuľu na miestnom kostole v Novom Ruskove.

„Matica slovenská bola počas socializmu ideologicky kontrolovaná, a aj preto si Slováci v exile založili Zahraničnú Maticu slovenskú. V čase jej pôsobenia v kanadskom Hamiltone sa Zahraničná Matica slovenská stala členom Svetového kongresu Slovákov, ktorý založil a stal sa jeho prvým predsedom práve Roman. Matičiari v emigrácii boli aj vďaka tejto organizácii aktívne nápomocní slovenskej otázke za hranicami,“ ozrejmila riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová. Ako zdôraznila, „v kongrese sa Romanovi podarilo zjednotiť všetky názorové, sociálne i generačné prúdy slovenského exilu. Svoj život zasvätil zápasu za samostatné a slobodné Slovensko, čoho sa len tesne nedožil. Zomrel náhle v roku 1988 v Toronte, prakticky v predvečer revolúcie 1989.“

Matica slovenská v spolupráci s Miestnym odborom MS v Prievidzi odhalí bustu Štefana Boleslava Romana v pondelok 4. októbra 2021 o 15.00 h v Parku sv. Cyrila a Metoda na nádvorí Matice slovenskej v Martine.

Na umelecky stvárnenú bustu sochára Tomáša Polonského finančne prispel Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a bývalý generálny tajomník Svetového kongresu Slovákov reverend Dušan Tóth z Kanady. Ustanovizeň si osobnosť pripomenula už v apríli prvým uceleným audiovizuálnym historickým dokumentom o živote a diele Štefana Boleslava Romana, ktorý je voľne dostupný na internete a slúži ako učebná pomôcka pre školy.

IÚ MS