V rámci Dní slovenskej kultúry v Maďarsku zorganizoval Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci s Turčianskou galériou v Martine výstavu fotografií slovenského fotografa, dokumentaristu, reportéra Karola Kállaya. Vernisáž sa uskutočnila v stredu 6. októbra 2021 vo výstavnej sieni SI.

Výstavu výnimočného fotografa svetového formátu Karola Kállaya priblížil kurátor a jeho dlhoročný priateľ Marián Pauer. Na vernisáži sa zúčastnil aj syn fotografa Karol Kállay ml., ktorý sa poďakoval za realizáciu výstavy obrazov jeho otca. Záujemcovia si môžu pozrieť výber 16 čiernobielych fotografií z rôznych kútov sveta. Dvojice fotografií sú vybrané z knihy Súvislosti. Ich zaujímavosťou je, že zachytávajú rovnaký okamih na rôznych miestach vo svete.

Výstava je verejnosti prístupná do 6. novembra.

ZDROJ: luno.hu – ĽUDOVÉ NOVINY

FOTO: ANDREA KIŠŠOVÁ