Štátny sviatok – Deň ústavy SR si Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Taliansku spolu so Slovenským inštitútom v Ríme pripomenuli slávnostným koncertom slovenského Orchestra Cigánski Diabli vo štvrtok 7. októbra 2021 v prestížnych priestoroch Akademickej sály rímskeho Konzervatória sv. Cecílie. 

Podujatie otvorila a večerom sprevádzala riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme Ľubica Mikušová. Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Taliansku Karla Wursterová v príhovore pripomenula, že SR  tento rok oslávila 29. výročie prijatia ústavy – základného zákona princípov demokracie a suverénneho právneho štátu. Priblížila novodobé Slovensko ako modernú krajinu, hrdú na svoje tradície, kultúru, bohatstvo prírodných krás či historických miest. Zároveň vyzdvihla bohatstvo krajiny spočívajúce najmä v jej obyvateľoch, v ich pracovitosti, húževnatosti, rozmanitosti a talente. Predstavila SR ako krajinu Slovákov a národnostných menšín a etník, pričom všetci ju obohacujú po svojom, vďaka čomu je v Európe jedinečnou.  

Práve takéto Slovensko predstavuje práca a umenie Orchestra Cigánskych diablov, ktorí si svojim temperamentom, energiou, vitálnosťou a radosťou z hudby podmanili rímske publikum zložené z veľvyslancov, diplomatov, zástupcov talianskych inštitúcii, kultúrnej obce a krajanov.

ZDROJ: mzv.sk