Asociácia slovenských spolkov žien v sobotu 9. októbra 2021 v Kysáči usporiadala dielňu výroby čepcov. Dielňa bola práve v Kysáči, pri príležitosti storočnice Spolku kysáčskych žien. Usporiadali ju na tamojšej Starej fare a zúčastnili sa jej spolky z Banátu a Báčky, členky ASSŽ. Podujatie podporili Pokrajinský sekretariát pre národnostné menšiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Mimoriadne podnetnú a zaujímavú aktivitu Spolku kysáčskych žien približuje redaktorka týždenníka HLAS ĽUDU Katarína Gažová.

Práve v deň osláv organizovanej spolkovej činnosti žien v Kysáči hostky, členky Asociácie slovenských spolkov žien privítala predsedníčka kysáčskeho spolku Ľudmila Berediová-Stupavská. Pri tejto príležitosti poukázala na to, že v tomto roku si pripomínajú aj 100. výročie založenia Ústredného spolku Československých žien a 15. výročie založenia ASSŽ, ktorej konštitutívna schôdza bola práve v Kysáči 21. októbra 2006. Hovoriac o histórii kysáčskeho spolku pripomenula, že prešiel rôznymi obmenami. A za spolkárkami sú tisícky hodín venovaných spolkárskej činnosti a najdôležitejšie je, že zotrvali až dodnes, keď vo veľmi neistých časoch môžu zaznamenať storočnicu. Nasledoval príhovor predsedníčky ASSŽ Viery Miškovicovej, ktorá aj v mene asociácie zablahoželala kysáčskemu spolku úctyhodné jubileum.

Pred začiatkom dielne vykonali tradičný úkon snímania svadobnej party a začepčovania mladuchy – bola to mladá spolkárka Amadea Čemanová, ktorá nosila partu, ktorú vypracovali kulpínske spolkárky a prišli sa s ňou pochváliť aj na oslavu storočnice spolku do Kysáča. Partu jej sňala a začepčila ju predsedníčka Spolku kulpínskych žien Katarína Zorňanová, ako svadobná krstná mama. Prítomné ženy pritom spievali tradičné ľudové piesne, ktoré patrili k tomu svadobnému úkonu.

V programe dielne výroby a zdobenia čepcov v Kysáči sa zúčastnili spolkárky z Hložian, Aradáča, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Bieleho Blata, Jánošíka, Kovačice, Kulpína, Padiny, Pivnice, Selenče a Silbaša. Všetky spoločne usporiadali výstavu aj tradičných a aj modernejších čepcov z každého zo spomenutých prostredí. Počas trvania dielne každý spolok vyrábal čepiec charakteristický pre prostredie, z ktorého pochádza. Po spoločnom obede si účastníčky dielne pochutnali aj na tradičnej svadobnej doboške, ktorú ku storočnici urobila chýrečná kysáčska tortárka Anna Vozárová.

Záverom dielne predstaviteľky jednotlivých spolkov vysvetľovali, aké čepce sú charakteristické pre prostredie, z ktorého prišli a zároveň to ukázali na vystavených kúskoch čepcov.

KATARÍNA GAŽOVÁ – Hlas ľudu

FOTO: autorka