Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si v aktuálnom vydaní publicistického rozhlasového „dvojtýždenníka“ pozvala k mikrofónu   JOZEFA LEIKERTA – spisovateľa, básnika, vysokoškolského pedagóga, historika a autora literatúry faktu.. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu 23. a v nedeľu 24. októbra  – zakaždým od 7.00 do 8.00 h.

„Hosťom Slovenskej mozaiky bude profesor Jozef Leikert, spisovateľ, básnik, VŠ pedagóg, historik a autor literatúry faktu. V roku 1941 bol v Londýne 17. november stanovený za Medzinárodný deň študentstva na počesť  pamiatky popravených a umučených VŠ študentov, ktorí ako prví zdvihli svoj hlas na znamenie odporu proti nacistickým utláčateľom 17. novembra 1939 .  Profesor Jozef Leikert sa tejto téme venuje dlhodobo. Pri príležitosti osemdesiateho výročia vzniku Medzinárodného dňa študentstva, vyšla na Slovensku i v ČR kniha J. Leikerta,  Rozčesnutý čas Mareka Frauwirtha. Autor v nej   na osude Slováka Mareka Frauwirtha,  v Prahe popraveného nemeckým  gestapom v rámci Akcie 17. novembra 1939, upozorňuje na vojnové nebezpečenstvo.  Profesor Jozef Leikert prevzal v Prahe 17. októbra 2021 medzinárodné ocenenie TREBBIA  za   podporu kultúry a tvorivej činnosti. Srdečne gratulujeme,“ avizuje k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru s JOZEFOM LEIKERTOM  autorka relácie Viera Kučerová.

Na titulnej fotografii:

Jozef Leikert udržiava roky tvorivé kontakty so spisovateľskou a kultúrnou obcou Slovákov na Dolnej zemi. Prínosom sú aj pravidelné stretnutia počas najväčšieho knižného veľtrhu na Slovensku – Bibliotéka, ktorá sa pred pandémiou konala s veľkou odozvou vždy v novembri. Na snímke Jozef Leikert (vpravo) s Vladimírom Valentíkom, riaditeľom Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci .

Na snímke vo fotogalérii:

Jozef Leikert v debate s dolnozemskou spisovateľkou z rumunského Nadlaku Dagmar Máriou Anoca.

 FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve:  http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-venovan%C3%A1-80-v%C3%BDro%C4%8Diu-vyhl%C3%A1senia-medzin%C3%A1rodn%C3%A9ho-d%C5%88a-%C5%A1tudentstva-s-prof-phdr

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA  POČÚVAJTE NA: http://www.radiozet.cz/ alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE: http://www.bonafideos.cz/

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA Občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.