Veľvyslanec Slovenskej republiky v Sofii Manuel Korček v sprievode konzulky Ivany Marksfeldovej uskutočnil v pondelok 13. decembra 2021 pracovnú cestu na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove. Na prijatí u rektora univerzity za prítomnosti akademického vedenia univerzity sa uskutočnil slávnostný ceremoniál, počas ktorého udelil rektor univerzity Christo Bondžovolov veľvyslancovi Slovenskej republiky Manuelovi Korčekovi čestné ocenenie rektora za zásluhy a prínos pre akademický život univerzity a za zvyšovanie a upevňovanie jej autority.

Čestné ocenenie rektora je vyjadrením vďaky a uznania slovenskému veľvyslancovi a jeho pracovnému tímu, ktorí sa v rámci svojho diplomatického mandátu aktívne venovali posilneniu a rozšíreniu spolupráce medzi Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Sofii a katedrou slovenského jazyka filologickej fakulty. Rektor univerzity snahu veľvyslanca vyhodnotil ako prínos nielen pre katedru a fakultu, ale aj pre akademický život univerzity a zvyšovanie a upevňovanie autority vzdelávacej inštitúcie nielen na bulharskej pôde, ako aj v zahraničí.

Uvedené ocenenie získal veľvyslanec Manuel Korček ako prvý zo slovenských veľvyslancov. V príhovore veľvyslanec Manuel Korček zdôraznil špecifické miesto, ktoré univerzity zaujímajú v spoločenskom živote (pandémia ukazuje hodnotu pravdivej a vedeckej informácie, hodnota kritického myslenia), dôležitosť spájania sa univerzít, vládnych a mimovládnych subjektov na rozvoj vedy, výskumu, celkového vzdelania. Zároveň ubezpečil o záujme Slovenska o rozvoj spolupráce medzi univerzitami a o rozvoj slovakistiky, ktorú Slovensko, vrátane Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky podporuje viacerými formami.

Vzhľadom na protiepidemické opatrenia sa nemohla slávnosť uskutočniť za prítomnosti vyššieho počtu účastníkov. Štúdium prebieha aktuálne on-line formou. Po skončení ceremoniálu obaja partneri odhalil pamätnú tabuľu pri lipe, ktorú na znak slovensko-bulharského priateľstva obaja zasadili v exteriéri univerzity 31. mája 2021.

IVANA MARKSFELDOVÁ

konzulka, ZÚ Sofia