Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Sofii v spolupráci s Bulharským Červeným krížom a Národným transfúznym centrom v Sofii už šiesty rok po sebe zorganizoval v piatok 10. decembra 2021 bezpríspevkové darovanie krvi Najcennejšia kvapka. Humanitárne podujatie spoločne otvorili garant iniciatívy pán Manuel Korček, veľvyslanec Slovenskej republiky v Sofii a MUDr. Nikolaj Nikolov, riaditeľ Národného transfúzneho centra v Sofii a MUDr. Živka Dimitrova, predstaviteľka Bulharského Červeného kríža. Všetci predstavitelia dobrovoľným darcom vyjadrili uznanie a úprimné poďakovanie. Do akcie sa zapojilo 10 zamestnancov veľvyslanectva, diplomati izraelského a českého veľvyslanectva, dobrovoľní priatelia Slovenska, zamestnanci a partneri Bulharského Červeného kríža.

Zastupiteľský úrad mal v záujme využiť tradičnú akciu na posilnenie odkazu v prospech očkovania proti COVID-19. V uvedenom kontexte sa vrcholoví predstavitelia Bulharského Červeného kríža a Národného transfúzneho centra v Sofii obrátili na pána Manuela Korčeka, veľvyslanca SR v Sofii a požiadali ho o spoluprácu pri podpore očkovania občanov Bulharskej republiky. O spoluprácu požiadali viaceré VIP osobnosti, ako napríklad hlavného hygienika, lekárov, z diplomatického zboru veľvyslankyňu Spojených štátov amerických, veľvyslanca Francúzskej republiky.

Spolupráca spočíva v príprave krátkeho videa s vyjadrením danej osobnosti s odporúčaním na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Potreba zvýšenej motivácie k očkovaniu odráža skutočnosť, že Bulharsko spomedzi krajín EÚ má najnižšiu zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 (iba 23%). Zdravotnícki predstavitelia pripisujú nízku zaočkovanosť nedôvere obyvateľstva voči vakcinácii.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Sofii je už tradične vnímaný ako spoľahlivý partner Bulharského Červeného kríža a Národného transfúzneho centra v Sofii. Svojou pravidelnou humanitárnou iniciatívou si na bulharskej pôde vybudoval rešpekt a autoritu. Veľvyslanec Manuel Korček vyjadril vďaku medicínskemu personálu za starostlivosť o všetkých odvážnych darcov. Prítomní darcovia sa ubezpečili, že darovať krv v čase pandémie je bezpečné. Najväčšou motiváciu našich darcov bola skutočnosť, že jedno darovanie najvzácnejšej tekutiny môže zachrániť až tri ľudské životy.

IVANA MARKSFELDOVÁ, konzulka – ZÚ Sofia