V roku 2022, hoci je stále poznačený opatreniami vrátane minimalizácie sociálneho kontaktu, stoja pred Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí viaceré kľúčové výzvy. Spoločne s krajanmi chceme živiť nádej, že sa nám už tradične v závere októbra podarí v tomto roku uskutočniť z roku 2020 odložené vrcholné snemovanie krajanov na Slovensku – Stálu konferenciu. Je jedným z nosných podujatí v mozaike aktivít, ktorými ÚSŽZ chce posilniť krajanské sebavedomie a prispieť ním nielen k súdržnosti komunít Slovákov vo svete, ale aj nájsť nové možnosti, formy a spôsoby ako ešte účelnejšie a prospešnejšie možno využiť časopriestor v slovenskom zahraničí a na Slovensku k efektívnejšej a prínosnejšej komunikácii Slovákov žijúcich v zahraničí s ich domovinou či vlasťou predkov – so Slovenskou republikou.

Ďalšou v rade zásadných aktivít ÚSŽZ v roku 2022 je vytvorenie nového Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, keďže aj vzhľadom na vývoj, trendy a vytváranie komunít novej diaspóry Slovákov vo svete aj vo svetle meniacich sa sociálno-ekonomických a sociologicko-kultúrnych podmienok a vplyvov, Zákon 474 z roku 2005 plne nekorešponduje so statusom i potrebami krajanov tak, aby tieto zohľadňovali okrem zabezpečovania politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom aj ich praktické i emotívne prepojenie so Slovenskom.

Na konštruktívnej, tvorivej a tým aj účinnejšej participácii Slovákov žijúcich v zahraničí a našim úradom nám záleží o to viac, že sme vstúpili do roka, ktorý je sťaby preddverím k významnému jubileu: o necelý rok – 1. januára 2023 – oslávime náš krásny spoločný sviatok i dar – 30 rokov samostatnej slovenskej štátnosti, deň zrodu Slovenskej republiky. Generácie našich krajanov sa svojim vkladom významnou mierou podieľali na približovaní tohto historického okamihu, ktorý pozitívne ovplyvnil sebauvedomenie sa Slovákov doma i v zahraničí a ich stotožnenie sa so zodpovednosťou za osud, prítomnosť a budúcnosť nového príbehu našej spoločnej vlasti.

Keďže nové desaťročia v historickom zlome dvoch tisícročí nám všetkým ponúkli doposiaľ neohraničené možnosti vytvárať si a ovplyvňovať svoje životy i novodobú spoločenskú klímu, dovolíme si prizvať aj Slovákov žijúcich v zahraničí, aby svojimi postrehmi, podnetmi, názormi aj pripomienkami, prispeli k rozvíjaniu slovenského krajanského sveta a ich prepojenia so Slovenskom. Využite na to platformu rubriky FÓRUM na portáli Slovenské zahraničie, v ktorej budeme priebežne počas roku 2022 otvárať témy a impulzy úzko súvisiace so životom a aktivitami Slovákov v zahraničí. Veríme, že aj táto komunikácia a súčinnosť s našim úradom pomôže vytvoriť synergický efekt pri riešení zásadných otázok, ktorými vy, naši krajania, žijete mimo našej vlasti.

ÚSŽZ a portál Slovenské zahraničie sa teší na spoluprácu!

 

VIAC NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

https://www.slovenskezahranicie.sk/F%C3%B3rum/forum/kodex-prispievajuceho/