Ak chcete vedieť viac o tvorivosti žiakov slovenských škôl v srbskej Vojvodine, odporúčame vám zalistovať si a pohrúžiť sa do 15. čísla časopisu ČAROSLOV, úspešného projektu, ktorý vznikol a úspešne pokračuje pod dohľadom Márie Andrášikovej, predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov  vo Vojvodine. Samotná M. Andrášiková aktuálne číslo Čaroslovu aj uvádza svojim vstupným textom, ktorý nám s prianím všetkého najlepšieho do roku 2020, poslala mailom.

Možno si ani neuvedomujeme, ale desiaty ročník internetového Čaroslovu (časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine), s právom by mohol byť jednou z ukážkou slovenského národnostného školstva vo Vojvodine v Srbsku. Veď práve  Čaroslov robí výbornú reklamu našim školám, pretože sa v ňom verejnosť môže dočítať o prebiehajúcich celoškolských podujatiach, o literárnom a výtvarnom nadaní našich žiakov. Dnes sa stal samozrejmou súčasťou webových stránok škôl. Netreba zabúdať ani na tých, ktorí pracujú na počítači. Tí potom dotvárajú konečnú podobu časopisu.

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci spoločnými silami vydali 15. číslo internetového Čaroslovu https://caroslov.rs/caroslov-15/

Na úvod jedinečným spôsobom čitateľom sa prihovára Ján Pitoňák, hosťujúci učiteľ Slovenskej základnej školy, gymnázia, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe v Maďarsku. Nostalgicky si zaspomínal na štyri úspešné ročníky stretnutia Mladých dolnozemcov, zmienil sa o internete, ktorý sa stal našou každodennosťou, potrebou, keď sa chceme nielen vzdelávať, ale aj rozprávať a zvlášť vidieť. Aj po dvoch nevydarených stretnutiach Mladých dolnozemcov samozrejme kvôli pandémii koronavírusu, svoj príhovor končí slovami: „ Optimizmus nám pomôže skôr sa z tejto situácie vymaniť a v zdraví sa zase stretnúť!“

Aj napriek odporúčaniam, aby sme sa nestretávali, naše stretnutia pokračujú. Mladí dolnozemci sú späť, znovu sa stretávajú… stali sa súčasťou internetového Čaroslovu. A tak v najnovšom čísle Čaroslovu môžete si prečítať o rôznych podujatiach z Dolnej zeme, zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, Rumunsku a v Chorvátsku. V pokračovaní najnovšie internetové číslo Čaroslovu zviditeľňuje prácu našich vojvodinských škôl (z Petrovca, Kovačice, Padiny, Hložian, Selenče, Kulpína, Pivnice, Jánošíka, Erdevíka, Aradáča, Laliťa, Kysáča a petrovského gymnázia)  a poskytuje ich žiakom miesto na sebarealzáciu.

Pätnástykrát čaroslováci umožňujú čitateľom spoznávať svoje kultúrne dedičstvo a miestne tradície, zároveň získať kladný vzťah k ľudovej slovesnosti. Upevňujú dolnozemskú  spolupatričnosť, držia sa spolu a spoločnými silami zachovávajú svoju slovenskú identitu.

O najnovšie číslo internetového Čaroslovu sa aj tentoraz postarala dvojica: autorka a a koordinátorka Mária Andrášiková a Andrej Varga, ktorý sa postaral o  technickú a grafickú úpravu Čaroslovu.

Zverejnené 15. číslo internetového vydania spoločného časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine vyšlo s finančným prispením Úradu pre Slovákov v zahraničí z Bratislavy.

MÁRIA ANDRÁŠIKOVÁ