21. septembra 2022 sa v Mníchove začína druhý rok detského divadelného ateliéru Cukerliky, kde sa malí herci a herečky zdokonaľujú v slovenčine prostredníctvom kreatívnych aktivít počas prípravy divadelného predstavenia.


Píše Tatiana Timková, lektorka ateliéru:
„Prečo Cukerliky? Pretože slová Zuker a cukor poukazujú na spoločné premisy slovenského jazyka s nemeckým. A cukríky preto, že naše ratolesti vedia byť (občas 🙂 ) tak sladké… a majú radi (vždy 🙂 ) sladkosti. 

Slovenský detský divadelný ateliér v Mníchove bol založený v septembri 2021. Dnes je to skupina talentovaných detí a rodičov, túžiacich predať ďalej štafetu slovenského jazykového a kultúrneho dedičstva a pozitívne prezentovať Slovensko v zahraničí.

Malí herci a herečky tu dostavajú priestor na zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku kreatívnou formou. Na každom ateliéri sa robia zábavné, ale pedagogicky seriózne cvičenia postavené na divadelných technikách pod vedením skúseného profesionálneho herca a režiséra.  

Deti sa učia pri pohybe a so smiechom na perách. Cvičenia sú  zamerané na rôzne tematiky, ako napríklad výslovnosť, slovnú zásobu, hlasovú techniku, pohybové vyjadrenie, prejav pred publikom, zlepšenie sebadôvery, prácu v kolektíve, stimuláciu kreativity a predstavivosti a mnohé ďalšie. Každé dieťa je pre mňa špecifické. Na začiatku kurzu si stanovíme spoločne ciele, a je na mne nájsť tie správne kľúče, ako ich dosiahnuť.  

Ateliér sa začína každý rok cvičeniami na vytvorenie kolektívu, nevyhnutného na veľký projekt, ktorý nás čaká. Mám samozrejme na mysli naše divadelné predstavenie! Pre začiatočníkov, ale aj pokročilých, ide o delikátny proces, kde je potrebné nájsť roly na mieru, aby boli účastníci motivovaní hrať a vyjsť na scénu. Prostredníctvom improvizácii si postupne vytvárame príbeh a jednotlivé postavy. Keď sú všetky ingrediencie pripravené, na rad príde písanie scenára. A nastáva čas pilného opakovania mini textov, čím si deti precvičujú čítanie v slovenčine a cvičia si pamäť. Pri tejto príležitosti sa deti zoznamujú s technikami učenia sa textov, ktoré používajú profesionálni herci. Aby dielo malo tú správnu „arómu“, pridávame tanečné a spevácke prvky, často s prvkami slovenskej kultúry a folklóru. Vďaka Úradu pre Slovákov v zahraničí máme možnosť okrášliť všetko kostýmami a doplnkami.

Koncom školského roka účinkujúci predstavia svoju kreáciu pred rodičmi a tiež ďalšími slovenskými kamarátmi v Mníchove.“

V tomto školskom roku bude ateliér fungovať každú stredu od 21. septembra 2022 od 16:00 do 17:00 na Balanstrasse 111 v Mníchove Ramersdorf-Süd. Šikovné deti aj bez skúsenosti s divadlom sa môžu ešte stále prihlásiť!

Viac informácií nájdete na webovej stránke Cukerlikov:
https://www.tatianatimkova.com/services-6?lang=sk
alebo priamo kontaktujte Tatianu Timkovú na emailovej adrese tatianatimkova.pro@gmail.com

Pozrite si upútavku: