Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2023.

Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Návrhy kandidátov treba zaslať najneskôr do 10. februára 2023 mailom na adresy: kvsivankrasko@gmail.com alebo hlasznik@gmail.com.

Stanovené sú dve oblasti, v rámci ktorých sa udeľujú navrhnutým osobnostiam tieto ocenenia:
– za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete
– za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete.

Výzva – Cena Ondreja Štefanka 2023 (.pdf)

Cena Ondreja Štefanka – štatút (.doc)

 

Foto: Archív ÚSŽZ, minuloroční laureáti Pavol Bujtár, Alžbeta Hollerová Račková a Martin Prebudila