Slováci žijú v Srbsku najmä v severnej časti tejto krajiny, vo Vojvodine. Nový domov tu našli pred viac ako 250 rokmi. Dôležitým centrom ich spoločenského a kultúrneho života je Báčsky Petrovec. Toto malebné slovenské mestečkom je v mnohom veľmi zaujímavé. Tak napríklad, nachádza sa tu Slovenské gymnázium Jána Kollára, prvé gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským mimo územia našej krajiny. Každý rok sa tu v lete konajú Slovenské národné slávnosti, najväčšie podujatie vojvodinských Slovákov. Sídli tu Matica Slovenská, vojvodinské divadlo, kníhtlačiareń a je tu aj slovenský kostol. Aktivity tamojších Slovákov sú teda mimoriadne zaujímavé, rovnako ako ich minulosť o ktorej som sa rozprávala s Petrovčankou Katarínou Melegovou Melichovou. Prezradila mi, že história dnešného Báčskeho Petrovca, ktorý sa pri samotnom vzniku volal len Petrovec, sa začala písať v roku 1745.

Vypočujte si rozhovor redaktorky Ingrid Slaninkovej na webe RSI:
https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/316754/slovensky-petrovec