„Život Kulpínčanov na plodných poliach kultúry bol vždy bohatý, plný a krásny. Spolková činnosť rozprúdila krv mnohých mladých sŕdc, tiež aj sŕdc tých duchom mladých a nasmerovala tok ich života iným smerom.  Päťdesiatročnica obnovenej činnosti spolku je príležitosťou na súvahu prejdenej cesty a zdokumentovanie polstoročného obdobia. Keďže však začiatky organizovanej spolkovej činnosti v Kulpíne siahajú po rok 1948, chceme vzdať poctu aj tým, ktorí sa zaslúžili o založenie spolku,“ napísané je v predslove knihy KUS Zvolen Kulpín – päťdesiat rokov obnovenej činnosti zostavovateľky Kataríny Pucovskej. Knihu, v ktorej je zdokumentované obdobie 1972 – 2022, predstavili 12. februára 2023, na večierku na ktorom zvolenovci oslávili aj polstoročie obnovenej činnosti a zároveň načali ďalšie jubileum: 75 rokov KOS resp. KUS Zvolen . Vydavateľmi tejto vzácnej publikácie sú Miestny odbor Matice slovenskej v Kulpíne, portál kulpin.net a Slovenské vydavateľské centrum. Prezentáciu knihy výstižne doplnila výstava fotografií, ktorú, rovnako ako aj vydanie knihy, finančne podpolil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

“Generácie zvolenovcov ochotne obetúvali svoj čas, svoju energiu, svoje poznatky…a dodnes ochotne seba rozdávajú, pre radosť všetkých nás. Zasluhujú si našu veľkú vďaku a preto sme sa rozhodli ochotne a z lásky venovať im túto knihu. Tým zároveň vzdať hold všetkým tým generáciám zvolenovcov, ktorí nám spríjemňovali a spríjemňujú život,” uviedla v príhovore zostavovateľka Katarína Pucovská.

O tých súčasných i starších generáciách, ktoré trasovali spolkovú cestu, treba povedať, že „to boli ľudia takí celkom obyčajní, ktorí milovali kultúru, umenie, svojich blížnych, známych i neznámych a všetkých ľudí dobrej vôle. Pôsobili v krátkom období, ktoré z hľadiska astronomického kalendára takmer nič neznamená. Tešili sa nielen zo svojich, lež i z cudzích úspechov. Svojou činnosťou i tou úspešnou, i tou menej úspešnou snažili sa nájsť si miesto pod slnkom a spolu s mnohými inými ľuďmi tvorili a tvoria jednu veľkú svetovú armádu, ktorá bojovala a bojuje nie s puškou v ruke, ale s piesňou a tancom pre šťastie a radosť všetkých ľudí. Hľa, taká bola, taká je a taká bude naša púť”. Uvádza v knihe Ján Kopčok-Účo, jeden z iniciátorov obnovenia činnosti a dlhoročný hnací motor všetkých kultúrnych podujatí v dedine.

Početných prítomných na prezentácii privítal Pavel Gaža, predseda MOMS Kulpín. Na prvé roky obnovenej činnosti KOS Zvolen si zaspomínal prvý predseda Michal Labát. Duchovným pookriatím boli aj príhovory Jána Kopčoka, Michala Babiaka, Jána Chalupku a Michala Čiliaka.

Okrem vlastných textov zostavovateľka do knihy zaradila aj referát Jána Kopčoka, esej Michala Babiaka a texty Viery Dorčovej Babiakovej, Anny Francistyovej, Kataríny Gažovej, Vladimíry Dorčovej Valtnerovej a Kataríny Melegovej Melichovej, ako aj spomienky Vladislava Medovarského, Michala Čiliaka, Kataríny Kolárovej, Márie Koruniakovej, Anny Fehérovej a Pavla Gažu. Daniel Pixiades, dolnozemský spisovateľ žijúci v Kanade si zaspomínal na svoju zvolenovskú činnosť v päťdesiatych rokoch minulého storočia.

Kniha vyšla s vlaňajším vročením, má 203 strán, tvrdý obal a je bohato farebne ilustrovaná s vyše 250 fotografiami.

 

Katarína Pucovská