Slovenská mozaika, ktorú si poslucháči mohli vypočuť na Rádiu ZET 7. apríla 2023, bola tentokrát venovaná Veľkej noci.

V dnešnej dobe tieto sviatky často prežívame bez zvykov a tradícií. Etnografka a historička PhDr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV v Prahe v relácii pripomenula význam veľkonočných sviatkov a zvyky, ktoré sa k nim viažu.

Reláciu si môžete vypočuť aj na: https://bonafideos.cz/content/ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%A1-slovensk%C3%A1-mozaika-1


Reláciu Slovenská mozaika pripravuje pre Rádio Z občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultury ČR, Úřadu vlády ČR a
 Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.