V polovici mája potešila redakcia časopisu poľských Slovákov Život výhercov z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša cenami. V stredu, 17. mája, sa v Slovenskom dome v Kacvíne konalo slávnostné odovzdávanie cien víťazom zo Spiša, 14. júna budú ocenení výhercovia v Jablonke na Orave.

Tohtoročná výtvarná súťaž Ludwika Korkoša s názvom Najkrajší región Slovenska, organizovaná už dlhé desaťročia redakciou časopisu Život a od pár rokov v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave, priniesla veľa hodnotných prác, z ktorých boli ocenení pätnásti autori v mladšej i v staršej skupine. A ďalších dvadsať účastníkov získalo pekné knižné ceny. Ako najčastejší námet sa vyskytovali prírodné útvary o. i. Tatry, Slovenský raj, jaskyne, Štrbské pleso, Orava, slovenské mestá, hrady, zámky, osobnosti zo slovenských dejín. Mladí výtvarníci hľadali inšpiráciu na internete, v knihách, časopisoch a potom ju stvárňovali na výkresoch alebo v priestorových prácach. Z toho vyplýva, že téma bola pre deti zaujímavá a priniesla im nové informácie o slovenských regiónoch. Niektorí týmto spôsobom získali námety na výlety v blížiacom sa letnom období.

Do súťaže sa zapojili školy z Jurgova, Krempách, Čiernej Hory, Novej Belej, Kacvína, Jablonky – Borov, Chyžného, Malej Lipnice, Podvlka, Podsklia a Harkabúza. Úspešní mladí výtvarníci si preberali ceny z rúk šéfredaktorky časopisu Život Agáty Jendžejčíkovej, ktorá im pogratulovala a odovzdala pozdrav od riaditeľa SI vo Varšave M. Novotného. Popriala im aj pekný zvyšok školského roka a pekné už očakávané prázdninové obdobie.

V rámci vecných odmien si deti odniesli o. i. pekné športové súpravy na bedminton, naušné bezdrôtové slúchadlá, reproduktory, ruksaky na výlety, školské potreby, pastelky, fixky, peračníky s výbavou, spoločenské hry, pekné slovenské knihy a samozrejme predovšetkým najrôznejšie maliarske potreby, od blokov, zošitov, farebných papierov, či maľovaniek až po rôzne druhy štetcov, ceruziek, plastelín, pasteliek, farieb a podobne. K vecným a knižným cenám patrili aj pekné diplomy, na ktorých mali odmenení zobrazené svoje súťažné práce, čo všetci prítomní veľmi ocenili. Okrem toho tradične každý víťaz dostal posúťažný katalóg. Výstava odmenených prác z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša s názvom Najkrajší región Slovenska už zdobí steny Galérie slovenského umenia v Krakove a bude putovať celé leto pričom navštívi Jablonku, Podvlk, Varšavu, Novú Belú, Kacvín a Vyšné Lapše.

Ceny do súťaže zabezpečil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku a Slovenský inštitút vo Varšave, za čo ďakujeme.

Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša je organizovaná redakciou časopisu Život už dlhé roky, v posledných ročníkoch za spoluúčastí Slovenského inštitútu vo Varšave. Každoročne je vyhlasovaná nová téma v septembri na začiatku nového školského roka. Výsledky sú uverejňované v aprílovom čísle Života a odmeny odovzdané v máji na Spiši a v júni na Orave. Ide o podporu výtvarných schopností žiakov a propagáciu Slovenska a jeho krás.

 

Agáta Jendžejčíková

Foto: M. Majeriková-Molitoris, M. Bryja