Vladislava Iakovenko je slovenská umelkyňa s ukrajinskými koreňmi, ktorej umelecká tvorba je dôkazom sily kreativity prekračovať hranice a spájať ľudí. Je modernou impresionistkou vytvárajúcou novú víziu sna. Jej práca je nielen vizuálne ohromujúca, ale aj hlboko provokujúca a my sme nadšení, že máme príležitosť predstaviť ju umeleckej komunite na First Friday Art Walk 1. septembra v Kansas City, MO.

Pozývame všetkých fanúšikov umenia na súkromnú prehliadku a umeleckú recepciu v piatok 1. septembra 2023 v čase 5-6 pm v MOD Gallery, 1809 McGee St., Kansas City, Missouri. Časť zisku z predaja diel venuje MOD Gallery charitatívnej organizácii Človek v ohrození na pomoc Ukrajine.

——————–

Vladislava Iakovenko is a Slovak artist with Ukrainian roots whose art work is a testament to the power of creativity to transcend borders and bring people together. She is a modern impressionist creating a new vision of a dream. Her work is not only visually stunning but also deeply thought-provoking, and we are thrilled to have the opportunity to share it with the art- community at the First Friday Art Walk on Sept 1st, in Kansas City, MO.

We would like to invite all the art enthusiasts for a private viewing and artist reception on Friday, Sept 1st, 2023 from 5-6pm at the MOD Gallery, 1809 McGee St., Kansas City, Missouri.

+421 Foundation

 

Nadácia Plus421, nezisková organizácia, ktorá sa venuje propagácii kultúrnej výmeny a podpore začínajúcich umelcov oznámila, že v septembri 2023 usporiada umeleckú výstavu s dielami ukrajinsko-slovenskej umelkyne Vladislavy Iakovenko na Art Walk Kansas City.

Výstava s názvom „Prekračovanie hraníc“ predstaví najnovšie Iakovenkovej diela, ktoré skúmajú témy identity, spolupatričnosti a hľadania zmyslu v rýchlo sa meniacom svete. Iakovenko, známa svojimi zložitými a hlboko symbolickými maľbami, čerpá inšpiráciu zo svojho dvojitého dedičstva a skúseností zo života v rôznych kultúrach. „Vladislavino umenie je dôkazom sily kreativity prekračovať hranice a spájať ľudí,“ povedala Eva Staronová, zakladateľka Nadácie Plus421. „Jej práca je nielen vizuálne ohromujúca, ale aj hlboko provokujúca a my sme nadšení, že máme príležitosť zdieľať ju s umeleckou komunitou v Kansas City.“

Výstava bude obsahovať viac ako 30 obrazov, vrátane niekoľkých veľkorozmerných diel, ktoré predstavujú Iakovenkovej majstrovstvo farieb a textúr. Návštevníci budú mať možnosť ponoriť sa do Iakovenkinho sveta a zblízka zažiť zložité detaily jej diel. „Som poctená, že mám príležitosť vystavovať svoju prácu na Art Walk Kansas City a som nadšená, že môžem zdieľať svoju víziu s novým publikom,“ povedala Iakovenko. „Umenie je pre mňa spôsob skúmania zložitosti sveta a hľadania súvislostí medzi zdanlivo nesúrodými vecami. Dúfam, že moja práca bude inšpirovať ostatných, aby premýšľali o svojich vlastných skúsenostiach s identitou a spolupatričnosťou.“

Nadácia Plus421 je známa svojim záväzkom podporovať začínajúcich umelcov zo Slovenska ako aj stredoeurópskeho regiónu a podporovať kultúrnu výmenu medzi SR a USA. Organizácia v minulosti zorganizovala niekoľko úspešných eventov a výstav a ta nastavajuca sľubuje, že bude ďalším vrcholom jej kultúrneho kalendára. „Veríme, že umenie má silu búrať bariéry a spájať ľudí a sme hrdí na to, že môžeme podporovať umelcov ako je Vladislava, ktorí posúvajú hranice a spochybňujú naše vnímanie sveta,“ povedala Nicole Anderson, clenka predstavenstva Nadácie Plus421. „Dúfame, že táto výstava inšpiruje nové rozhovory a podporí hlbšie porozumenie medzi rôznymi kultúrami.“

Výstava bude sprístupnená verejnosti od 1. septembra do 30. septembra 2023 na Art Walk Kansas City. Vstup je zadarmo a návštevníkov vyzývame, aby sa zúčastnili prehliadok so sprievodcom a iných vzdelávacích aktivít, aby sa dozvedeli viac o umelkyni a jej práci.