Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2024. Ocenenie sa každoročne udeľuje s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ctení Slováci žijúci v zahraničí a priatelia Slovákov žijúcich v zahraničí,

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2024, a to najneskôr do 10. februára 2024 (mailom na: kvsivankrasko@gmail.com, hlasznik@gmail.com).

Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta.

Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Doterajšími laureátmi Ceny Ondreja Štefanka sú:
–  za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete: Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011), Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012), Peter Andruška zo Slovenska, Michal Harpáň zo Srbska (2013), Michal Babiak zo Slovenska (2014), Samuel Boldocký zo Srbska (2015), Ján Botík zo Slovenska (2016), Ján Labáth zo Srbska, Anna Rău-Lehotská z Rumunska (2017), Alžbeta Uhrinová Hornoková z Maďarska (2018), Jarmila Hodoličová zo Srbska,  Miroslav Kmeť zo Slovenska (2019), Jaroslav Čukan zo Slovenska (2020), Etela Farkašová zo Slovenska, Ján Kišgeci zo Srbska (2021), Pavel Bujtár z Rumunska,  Martin Prebudila zo Srbska (2022) a Mojmír Benža zo Slovenska (2023);

za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete: Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etelka Rybová z Maďarska (2011), Imrich Kružliak z Nemecka (2012), Pavel Hlásznik z Rumunska (2013), Nina Holá z USA, Katarína Melegová-Melichová zo Srbska (2014), Anna Divičanová z Maďarska (2015), Samuel Vrbovský zo Srbska (2016), Anna Tomanová Makanová zo Srbska (2017), Vieroslava Tímárová z Rumunska (2018), Michal Lásik z Maďarska (2019), Ján Chlebnický z Maďarska, Vladimír Valentík zo Srbska (2020), Edita Pečeňová z Maďarska (2021), Alžbeta Hollerová Račková z Maďarska (2022) a Katarína Orbánová z Rumunska (2023).

Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom KVSIK, prvým podpredsedom SZSZ, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.

Návrhy na ocenenia môžete zasielať poštou na adresu: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

Societatea Culturală şi Ştiinţifică „Ivan Krasko”
str. Independenţei nr. 36, 315500 NĂDLAC
judeţul Arad, România

alebo mailom na:     kvsivankrasko@gmail.com , hlasznik@gmail.com

 

Mgr. Ľudmila ŠOMRÁKOVÁ
predsedníčka KVSIK

 

Cena Ondreja Štefanka – štatút

Cena Ondreja Štefanka 2024 – výzva