Milí priatelia Slovenčiny vo svete,

zapojte sa do súťaži, ktoré pre deti pripravili slovenské vzdelávacie centrá a školy ISEIA.

ISEIAMedzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

 • Slovenské rozprávky z celého sveta
 • Adventný kalendár Zvonček
 • Vesmír očami detí
 • a ďalšie.

 

Slovenské rozprávky z celého sveta VI.

Tvorba knihy, ktorú napíšu, ilustrujú a vytlačia deti. Autorom súťaže je vyslaný učiteľ slovenčiny v Užhorode Ján Pochanič.

Prvotným cieľom súťaže je nenápadným a nenásilným spôsobom vzbudiť záujem detí a žiakov o čítanie. Od rozvinutia schopnosti čítania nezávisí iba úroveň čitateľskej gramotnosti, ale aj vzdelávacie výsledky v rámci iných predmetov. Zameraním súťaže sme sa usilovali o to, aby čítanie, ilustrovanie plnilo poznávaciu, formatívnu a rozvíjaciu funkciu. Vychádzajúc zo skutočnosti, že nezáujem žiakov o čítanie môže viesť až k odporu k učeniu, či dokonca k rezignácii na školu a vzdelávanie celkovo. Taktiež je dôležité udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity u detí a žiakov Slovákov – vzbudenie záujmu a živú slovenčinu – vo forme písania, aktívneho čítania i ilustrovania. Uvedený projekt má tendenciu spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.

Projekt má dve fázy: Tvorba prebieha v dvoch kolách: literárne a výtvarné kolo.

Témou VI. ročníka súťaže je JAR, LETO.

Čiže úlohou žiakov je vo svojej tvorbe napísať, pospomínať, resp. len – tak vymyslieť rôzne zážitky, príbehy o tomto ročnom období.

Literárne kolo – je zamerané na vlastnú, autorskú tvorbu detí a žiakov v oblasti poézie, rozprávky, eseje, príbehov… Zo všetkých doručených prác sa do užšieho finále posunie cca 45-50 rozprávok, príbehov, básní. Tie sa následne rozpošlú na slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí.

Termín literárneho kola je 31.1.2024.

Príspevky zasielajte na adresu: janpochanic@gmail.com

Viac informácií o súťaži na našej webovej stránke ISEIA: https://www.iseia.eu/rozpr%C3%A1vky-zo-sveta

 

Adventný kalendár Zvonček 2023

pozývame Vás nazrieť do 4. ročníka nášho online Adventného kalendára so slovenčinou Zvonček 2023. Súťaž trvá do 31.1.2024 – takže deti majú čas vyplniť a zaslať súťažné pracovné listy aj cez prázdniny.

Čo sa skrýva za okienkami tohtoročného adventného kalendára? Pracovné listy „Slovenčina hrou“ k pesničkám, básničkám, riekankám a rozprávkam:

 • Pesničky Mira Jaroša
 • okienka, ktoré pripravili deti zo slovenských centier Zvonček Mníchov, vzdelávacie centrum Margarétka v Paríži vo Francúzsku, vzdelávacie centrum v Lucerne a Zürichu vo Švajčiarsku a slovenské školy v Markovci v Chorvátsku, Josiovec Punitovský Chorvátsko ….
 • pracovné listy k webovej stránke Krajina Hláskovo, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • knihy: Dvojjazyčné riekanky pani spisovateľky Jarmily Roser, kniha Lenky Šingovskej
 • pesnička Daniela Heviera: Uletený deň
 • súťaže ISEIA Vesmír očami detí Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove a Včielka Meduľka
 • a iné.

Pozrite si naše adventné okienka a zapojte sa do súťaže. Viac informácií o súťaži na našej webovej stránke ISEIA: https://www.iseia.eu/adventny-kalendar-2023

 

Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlasujú XXXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťaž prebehne v dvoch kolách.

 1. kolo: okresné kolá (spádová oblasť) a zahraničné kolá – pre Slovákov žijúcich v zahraničí (krajina).
 2. Kolo je celoslovenské kolo s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí

Organizátor územného kola je ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský v Chorvátsku
Garantka súťaže: Boženka Dasović.

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách. Viac informácií o súťaži na našej webovej stránke ISEIA: https://www.iseia.eu/vesmir

Práce za školu zašlite do 31.3.2023 na mailovú adresu: vesmir.iseia@gmail.com 

Pripravili sme pre Vás aj ďalšie zaujímavé projekty a súťaže. Informácie o nich nájdete na našej webovej stránke: https://www.iseia.eu/sutaze

 

Tešíme sa na krásne súťažné príspevky slovenských detí z celého sveta.

 

Jarmila Buchová,

Predsedníčka ISEIA

 

 

FOTO: ROK 2022: Knihy Slovenské rozorávky z celého sveta IV. Krst knihy: kniha je u autorov – spisovateľov a ilustrátorov – zo slovenského centra SiM Slovenčina v Mníchove Zvonček, Nemecko.