Vernisáž filatelistickej výstavy ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Klub filatelistov 52-46 Močenok Vás srdečne pozývajú na vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo, ktorá sa uskutoční dňa 12. februára 2024 o 16.00 hod. do uvedenej inštitúcie na Lomb ulici 1-7 v Budapešti.

Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z Močenku, ktorý je členom Klubu filatelistov 52-46 Močenok.

Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu svätých solúnskych bratov k našim predkom až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993.

 

Daniela Suchá, CYRILOMETODIADA, o. z.