Veľká noc je oslavou prebúdzajúceho sa života, sviatkom bohatým na unikátne zvyky a tradícií odzrkadľujúce hlboké kultúrne dedičstvo. V našej početnej slovenskej komunite vo Vancouveri si materinské tradície s úctou zachovávame a vedieme k nim aj naše mladé generácie.

Posledný marcový deň, na Veľkonočnú nedeľu, po svätej omši ožila hala kostola Sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri hudbou, spevom a tancom. DFS Sláviček a FS Slávik pripravili veľkonočné vystúpenie OD SLÁVIKA S LÁSKOU, ako prejav poďakovania našim krajanom za podporu a spoluprácu.

Malí Slávičkári otvorili podujatie svojím programom ‘Od Fašiangov po Veľkú noc’ a po nich predviedli svoje folklórne kvality Slávice s choreografiou ‘Od Zemplína do Vancouveru’. Hudobným hosťom bola kapela koFOLKa. Na tejto nádhernej oslave Veľkej noci sa zúčastnilo množstvo ľudí bažiacich po nádychu domoviny. Zažili sme skutočne prekrásnu sviatočnú nedeľu.
Viacej o činnosti slovenského folklórneho združenia SLÁVIK z Vancouveru v Kanade nájdete na jeho fejsbukovej stránke www.facebook.com/slavikfolkloresociety

Zuzana Chlepková