Minulého roku oslávila naša Slovenská škola a škôlka v Zürichu 10. výročie svojho založenia. Súčasťou veľkolepých osláv bolo hneď niekoľko podujatí.

V marci sa ako prvá konala formálna oslava v prítomnosti pána veľvyslanca Alexandra Micovčina, zakladateliek školy a bývalých i terajších učiteliek. Celú udalosť spestrilo vystúpenie detí našej školy a detského folklórneho súboru Slováčik.
O pár týždňov neskôr prijal naše pozvanie básnik a spisovateľ Daniel Hevier. Jeho netradičný workshop zaujal nielen malých, ale aj veľkých, ktorí si vďaka jeho rozprávaniu, spevu za sprievodu klavíra a knižkám zaspomínali na svoje detstvo.
Oslavy tohto pekného jubilea zavŕšilo popoludnie plné hier a zábavy v prostredí neďalekého lesa. Deti tak mali možnosť zasúťažiť si o vecné ceny a spolu s rodičmi si na záver pochutnali na domácom guláši.

Ďakujeme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, veľvyslanectvu SR v Berne a rodičom našich detí za ich neoceniteľnú podporu a pomoc. Veľká vďaka patrí aj našim pani učiteľkám za ich tvorivosť a chuť pripravovať nielen zaujímavé vyučovacie hodiny, ale aj za ich nasadenie pri príprave vyučovania pre deti krajanov. Aj vďaka tomu totiž udržiavajú a rozvíjajú svoje kontakty so Slovenskom. V neposlednom rade ďakujeme aj všetkým dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom za ich nezištnú pomoc pri realizácii našich podujatí.

 

Slovenská škola a škôlka v Zürichu