23.5.2024 o 18:00
Reštaurácia Korzo, Bratislava 
Partneri: InovaReal, Global Slovakia, + 421Foundation, Atelier 71

 

Srdečne Vás pozývame na predstavenie dvoch unikátnych slovensko-amerických projektov! Krst knihy SLOVENSKÍ VYSŤAHOVALCI a vernisáž výstavy ONE CITY – MANY WORLDS sa uskutočnia v historických priestoroch reštaurácie Korzo v Bratislave.

Kniha Slovenskí vysťahovalci, ktorú vydáva Global Slovakia, dokumentuje dramatickú históriu slovenského vysťahovalectva. Výstava fotografií One City – Many Worlds  predstavuje talent mladých fotografov, módnych návrhárov, štylistov a vizážistov zastrešených v rámci +421 Foundation a Ateliéru 71.

Kniha Slovenskí vysťahovalci od autoriek Zuzany Palovic, PhD. a Gabriela Beregházyovej,  PhD. prináša 17 autentických príbehov vysťahovalcov a prekvapujúcu históriu plnú nečakaných zvratov.

Vysťahovalectvo významne poznačilo moderné dejiny Slovenska. Na prelome 19. a 20. storočia zo Slovenska odišla do zámoria za lepším životom tretina obyvateľstva!  Na vrchole vysťahovaleckej vlny Slovensko opustilo okolo 750 000 ľudí.  Na východe Slovenska, kde americká horúčka prepukla naplno, sa vyľudnili celé dediny.

Na osudy slovenských vysťahovalcov sa však takmer zabudlo a to aj napriek tomu, že zohrali kľúčovú rolu pri zakladaní Československa.

Nová kniha Slovenskí vysťahovalci skúma dramatické dejiny a oživuje zabudnuté príbehy. Zároveň odzrkadľuje zaujímavý trend. 35 rokov po páde železnej opony sa potomkovia vysťahovalcov začínajú aktívne zaujímať o svoje slovenské korene.

Krst knihy SLOVENSKÍ VYSŤAHOVALCI oživí búrlivú históriu pútavým rozprávaním, silnými fotografiami a pôvodnými vysťahovaleckými piesňami v podaní slovensko-americkej opernej speváčky Julie Radosz. Prídu aj špeciálni hostia, vrátane potomkov vysťahovalcov, ktorí sa vrátili na Slovensko.

Dôkazom toho, že nejde o mŕtvu minulosť, je aj simultánna vernisáž výstavy ONE CITY – MANY WORLDS. Po uvedení v USA prichádza tento výnimočný slovensko-americký projekt putovnej výstavy fotografií na Slovensko.  Prináša do povedomia nádejných umelcov, vrátane amerického potomka vysťahovalca zo Slovenska, Johna Kleina. Spoznajte rôzne tváre a svety Bratislavy, ako i súčasné módne trendy (napr. recyklovanú módu z odpadu), prostredníctvom tvorby mladých umelcov.

Táto výstava oslavuje prepájanie svetov na Slovensku i mimo neho.

Hlavnou myšlienkou výstavy je výpoveď štyroch fotografov a skupiny umelcov, ktorí stoja pred ich objektívom. Zachytávajú momenty v ich živte a  živote hlavného mesta Bratislava a jeho periférie. Výsledkom je zmes emócií, ktorá je výpoveďou umeleckej duše tejto doby, ako i  formou vyjadrenia vlastnej kreativity a identity umelcov.

Príďte spoznať mladých umelcov a stretnúť autorky knihy Slovenskí vysťahovalci.

 

 

BOOK & PHOTO EXHIBIT LAUNCH

We cordially invite you to the launch of two exceptional Slovak-American projects!

The book SLOVENSKÍ VYSŤAHOVALCI published by Global Slovakia documents the fascinating history of Slovak emigration. The ONE CITY – MANY WORLDS photography exhibition celebrates the talent of young photographers, fashion designers, stylists, and make-up artists under the auspices of +421 Foundation a Ateliér 71.

The event will take place at the historical premises of the Korzo restaurant, next to the iconic Carlton Hotel in Bratislava.

The book SLOVENSKÍ VYSŤAHOVALCI (SLOVAK SETTLERS) by Drs Zuzana Palovic and Gabriela Bereghazyova presents 17 authentic stories of Slovak settlers, along with a fascinating account of Slovak emigration.

Emigration has marked the modern history of Slovakia. At the turn of the 19th and 20th centuries, a third of the population left Slovakia in the hope of finding a better life overseas!

When the ‘American fever’ gripped the land and some 750,000 people left the country, entire villages in eastern Slovakia were depopulated.

Their destinies were almost forgotten, even though Slovaks in America gave rise to an independent Czechoslovakia and never stopped dreaming of return. Time lags and the Cold War which lasted over 40 years, artificially severed the once strong bonds.

The book brings this turbulent history and touching stories to life! It also speaks of a new trend that is gathering momentum.

More than a century after the departure of their ancestors, Americans with Slovak roots are curious about the land of their ancestors and interested in gaining Slovak citizenship.

The launch will bring the astonishing emigration history to life with captivating storytelling, powerful imagery, authentic emigration sons performed by opera singer Julie Radosz, and special guests, including American descendants of the original Slovak settler who chose to make Slovakia their home.

The simultaneous launch of the photographic exhibition ONE CITY – MANY WORLDS is proof that this is far from a bygone past. After being introduced to the United States, this unique project of a traveling exhibition is coming to Bratislava!

The traveling photo exhibition was launched in the U.S. and now is coming to Slovakia. This unique project introduces up-and-coming artists, including John Klein, an American descendant of a Slovak settler!

The main purpose of the project is to showcase a statement of four artists who stand behind the camera’s lens and a group of different artists, who stand in front of it. They are united at a certain moment by the life of the capital city of Slovakia, Bratislava, and its periphery. The mix of emotions is a statement of the artistic soul of this time, as a form of expression of one’s creativity and identity.

Come meet the young artists and authors of Slovenskí vysťahovalci (Slovak Settlers) in person!