Báčsky Petrovec, Veľký Krtíš, 11. júna 2024 Storyteller, portál, ktorý vo Vojvodine (Srbsko) informuje po slovensky a srbsky,  a Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko (HIOS), kultúrna inštitúcia Banskobystrického kraja pôsobiaca na Slovensku, oznámili spoluprácu zameranú na posilnenie kultúrnej výmeny a dialógu medzi Slovenskom a Srbskom.

“Cieľom našej spolupráce je vzájomne sa informovať o pripravovaných podujatiach a využiť náš potenciál v rámci propagácie,”  vyhlásil Mgr. art. Cyril Páriš, riaditeľ Hontiansko-ipeľského osvetového strediska Veľký Krtíš.

Zámerom je teda vytvoriť platformu pre vzájomné porozumenie a ocenenie kultúrnej rozmanitosti oboch krajín.

Prečítajte si viac v článku na portáli STORYTELLER:
https://www.storyteller.rs/storyteller-a-hios-spolupraca/