Učiť sa cudzí jazyk je vždy dobrodružstvo. Najmä vtedy, ak je to jazyk slovenský, niekoľko storočí starý slovanský jazyk, ktorý v modernej podobe používajú Slováci v strednej Európe. Slovenčina nie je veru ľahká: má zložité gramatické štruktúry a bohatú slovnú zásobu. Asociácia českého a slovenského dedičstva (Czech and Slovak Heritage Association) nám študentom umožnila vybrať sa na cestu za poznaním slovenčiny s lektorkou Natáliou Karlinskou.

Doslova sme sa virtuálne, pomocou Zoomu, na každej hodine ponárali do lingvistického labyrintu. Uvedomovali sme si, že máme pred sebou jazyk, ktorý je písaný latinkou, má však veľa diakritických znamienok. A jeho abeceda? Najdlhšia v Európe. Naša cesta za poznaním slovenčiny bola však zaujímavá, lebo na hodinách sme robili takmer detektívne pokusy: hľadali sme korene slov, ktoré sme porovnávali so slovnou zásobou iných moderných jazykov a s koreňmi praslovanských slov. Bolo pre nás veľmi ťažké uvedomiť si skloňovanie, ktoré rešpektuje rody, má sedem pádov a veľa predložiek. A pri slovesách sme si museli uvedomiť, že majú v slovenčine rod, ktorý v angličtine nie je. Veľmi nám uľahčilo prácu to, že sme na hodinách počúvali nahrávky v slovenčine. Počuť autentický text je rovnako zaujímavé, ako čítať ho. A tak sme sa najprv učili hovoriť a potom sme čítali jednoduché texty. Naša lektorka Natália nám pripravila na čítanie svoju knihu Eleda. Učili sme sa z nej veľmi ľahko. Vlastne sme si ani neuvedomovali, že sa učíme.

Študent si niekedy neuvedomí, že najľahšie sa učí pomocou rozhovoru. Ten dominuje v triedach začiatočníkov, aj pokročilých. Ďalšia kniha našej lektorky The Language Charger (Jazykový posilňovač) nám pomáha obohacovať naše rozhovory novou slovnou zásobou. Nájdeme v nej napríklad nielen prídavné mená, ale aj ich protiklady. Je tam prehľad všetkých slovných druhov. Učíme sa tak jazyk dynamicky. Lektorka nám nedá oddýchnuť. Povedzte nahlas protiklad k prídavnému menu! Použite ho vo vete! Zopakujte slovo, použite svoju fantáziu! Cvičte! Opakujte! Takto sa nám prihovárala z obrazovky počítača naša lektorka.

Metódy výučby Natálie Karlinskej zahŕňajú všetko, čo potrebujeme, aby sa naša cesta za poznaním jazyka stala zaujímavou a pútavou. Pritom sme trieda študentov z rôznych kultúr. Naše hodiny vzdelávania sú obohatené napríklad historickými anekdotami, idiomatickými výrazmi, často varíme, aj keď len v hlave, spievame ľudové piesne. Poznávame cez jazyk krajinu s jedinečným kultúrnym dedičstvom. Hodina s Natáliinou metodikou vyučovania je neustálym testom našej vlastnej schopnosti dobre sa zasmiať na vlastných chybách. Aj keď sa potkneme, nikdy nespadneme, ale zdvihneme sa a ideme ďalej.

Ďakujeme našej lektorke Natálii Karlinsklej, pani Lois Hyblovej, ktorá vedie slovenské skupiny, a pani Margaret Supikovej, ktorá rediguje anglické texty.

 

Zina Loseyová