Domov Diskusné Fóra Kodex prispievajúceho Priestor, formy, spôsoby a možnosti voľby zo zahraničia Odpoveď na: Priestor, formy, spôsoby a možnosti voľby zo zahraničia

Andrej Probst
Účastník (Participant)
Post count: 3

Iniciatíva Srdcom Doma sa snaží presvedčiť zákonodárcov, aby umožnili voliť oprávneným voličom voliť aj v tom momente, že sú v čase volieb v zahraničí a to pre všetky druhy volieb na Slovensku. Dnes je možné zo zahraničia voliť len v prípade volieb do Národnej rady a v prípade referenda a to konkrétne voľbou poštou. Aká forma volieb zo zahraničia sa zvolí, to je druhoradé. V prvom rade je dôležité, aby sa dalo voliť.
Máme bohaté skúsenosti s voľbou poštou. Vytvorili sme online riešenie pre registráciu pre voľbu poštou (využilo ju desaťtisíce voličov). Komunikovali sme s krajanmi z celého sveta. Vieme presne, čo je potrebné na tejto forme volieb zlepšiť, upraviť. Ponúkli sme naše skúsenosti a zistenia štátnym orgánom, ktoré majú voľby na starosti. Nie je o ne záujem. Štát si chce poriešiť všetko sám, má na to právo. Keď sa bude príslušná legislatíva meniť, radi by sme boli pri tom. Nejde však len o legislatívu, ide aj o technické riešenie ako také, ktoré má medzery a nedá sa zákonom upraviť.
Poprosíme ÚSŽZ, aby nám pomohol sledovať dianie v oblasti volieb a pomohol nám volebný proces zlepšiť. Cieľ máme rovnaký, ako úrad, čo má na starosti voľby. Aby sa volieb zúčastnilo čo najviac oprávnených voličov.