Domov Diskusné Fóra Kodex prispievajúceho ÚSŽZ vytvára nový Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí Odpoveď na: ÚSŽZ vytvára nový Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí

Andrej Probst
Účastník (Participant)
Post count: 3

Kto je krajan?
Dnes je veľké množstvo občanov SR v zahraničí dlhodobo a nespĺňajú definíciu krajana. Ide o občanov, ktorí majú stále nejaký druh pobytu na Slovensku. Zákon nedovoľuje krajanovi mať definovaný pobyt na Slovensku.
Navrhujem, aby sa definícia krajana rozšírila aj o občanov SR, ktorí dlhodobo alebo krátkodobo žijú v zahraničí bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pobyt na Slovensku. Takáto definícia by za krajana označila aj turistu, aj niekoho, kto išiel do zahraničia hoci len natankovať alebo nakúpiť. Áno, v momente, kedy je takáto osoba v zahraničí, tak ju ostatní považujú za krajana v bežnej komunikácii.
Krajanmi nech naďalej zostanú tí ľudia, čo sú

  1. občanmi SR a nemajú pobyt na Slovensku
  2. alebo sú občanmi inej krajiny, ale národnostne sa cítia byť Slovákmi.