CHRONOLÓGIA SLOVÁKOV V AMERIKE 2

 

1890

16. februára bol založený Slovenský národný spolok v Pittsburghu, Pennsylvánia, pod vedením Petra Víťazoslava Rovnianka. Úlohou spolku bolo zjednotiť roztratenú Slovač do jedného silného telesa.

Už 16. marca bol zorganizovaný v Mahoning Valley, Ohio, 8. zbor Slovenského národného spolku. 16 členov sa prihlásilo v prvý deň. Bol to prvý zbor Slovenského národného spolku v tejto oblasti.

13. apríla sa pod vedením Štefana Furdeka stretla skupina Slovákov v meste Cleveland, aby prediskutovala zjednotenie slovenských katolíkov a vytvorili organizáciu podpornej poisťovne. Zhodli sa na tom, že organizácia ponesie meno Prvá slovenská katolícka jednota.

4. septembra sa v Clevelande už konal zakladajúci kongres tejto slovenskej katolíckej organizácie. Za prvého predsedu bol zvolený George (Juraj) Onda.

Krátko pred Vianocami vypukol štrajk v priemyselnej oblasti Pennsylvánie. Medzi štrajkujúcimi bolo tisíce slovenských baníkov a oceliarenských robotníkov.

Bol vytlačený prvý slovenský almanach. Vydal ho Peter V. Rovnianek.

 

1891

1. januára sa v oceliarňach US Steel pri Pittsburghu vzbúrilo vyše 200 robotníkov, dobili vedúceho prevádzky Michaela Quinna, ktorý 4. januára poraneniam podľahol. Medzi uväznenými bolo 44 Slovákov, 20 z nich sa dostalo až pred súd a boli obvinení z vraždy. Po dlhom súdnom procese traja sa dostali do väzenia, pre nedostatok dôkazov ich po čase prepustili.

Štefan Furdek začal vydávať týždenník slovenských katolíkov Jednota.

V januári sa skupina slovenských katolíkov zišla v dome Janka Martinidesa v meste Yonkers v štáte New York, aby založila v tejto komunite slovenský podporný spolok. Dali mu meno Podporný slovenský spolok Svätej Trojice. V júli sa spolok pridal k Prvej slovenskej katolíckej jednote, celonárodnej fraternalistickej organizácii, ako 41. zbor jednoty v Yonkers.

27. januára bola veľká explózia v bani Frick v meste Mammoth, Pennsylvánia. Pri explózii zahynulo 130 baníkov, z nich bolo 79 Slovákov katolíckeho vyznania. Štatistiky o Slovákov iných vierovyznaní sa nezachovali.

Vo februári bola v meste Braddock, Pennsylvánia, založená slovenská osada Sv. Michala. Osadu posvätil biskup Richard Phelan a jej spravovaním poveril rev. Raymunda Widera.

2. apríla traja Slováci padli za obeť štrajku v meste Morewood. Všetkých mŕtvych pochovali v spoločnom hrobe na cintoríne Sv. Jána v meste Scottdale, Pennsylvánia. Po tomto štrajku sa nepokoje rozšírili po celom okrese Fayette a pokračovali dlhu dobu.

8. apríla troch slovenských robotníkov v železiarňach vo firme US Steel v Braddock, Pennsylvánia, obvinili z vraždy Michaela Quina v štrajku na Nový rok a odsúdili ich na doživotné väzenie. Po mnohých odvolaniach bolo však dokázané, že sa stali iba obeťou skorumpovaného súdnictva. Po pár rokoch ich prepustili. Do väzenia sa dostal írsky priateľ Michaela Quina, ktorý si s ním vyrovnával osobne účty.

26. apríla sa v meste Yonkers v štáte New York zišli Slováci na schôdzi spolku Svätej trojice, na ktorom sa dohodli založiť slovenskú katolícku osadu a postaviť kostol so školou.

V máji mal tiež v Yonkers schôdzu spolok Sv. Jána Krstiteľa. Prítomní sa dohodli na tom, že spolok sa zruší a zlúči sa s Rovniankovým Slovenským Národným Spolkom. Prijali meno 34. odbor slovenského národného spolku v Yonkers.

Slováci v Mahoning Valley v štáte Ohio si založili 25. odbor Prvej slovenskej katolíckej jednoty. Bol to prvý odbor Jednoty v tejto časti Ohio.

Vyše 18-tisíc slovenských baníkov začalo štrajkovať v banskom regióne Connellsville, Pennsylvánia. Protestovali proti neľudskému využívaniu robotníkov a zníženiu platov.

Na deň 10. novembra, keď bol založený spolok Živeny, zvolal Peter Víťazoslav Rovnianek do New Yorku jeho zakladajúcu konvenciu so Slovenských národným spolkom. Spolok Živena bol súčasťou Slovenského národného spolku, ale dovtedy s členstvom výlučne pre ženy; Slovenský národný spolok zase pre mužov.

V meste Whitney, Pennsylvánia, bol vysvätený Slovenský katolícky kostol zastený Sv. Cecilii. Vysvätil ho Archabbot Andrew Hintenach.

Koncom roka bola založená Prvá slovenská evanjelická ženská jednota.

 

1892

Robotníci začali v meste Homestead, Pennsylvánia, veľký štrajk v oceliarňach Carnegie US Steel Co. Trval osem mesiacov. Vedenie firmy sa ho pokúsilo potlačiť mocenskom silou. Pinkerton, veliteľ polície platenej firmou, sa rozhodol rozbiť štrajk streľbou do robotníkov. Zabili desiatky ľudí, medzi nimi boli dvaja Slováci, stovky boli ranení.

Janko Pankúch z Prešova začal vydávať v Clevelande noviny The American Slovak (Americký Slovák).

V marci sa zišlo 19 žien z mesta Yonkers v štáte New York a založili Spolok Panny Márie. Neskôr sa spolok stal 2. zborom Ženskej jednoty, celonárodnej organizácie.

V auguste v Clevelande Anna Hurbanová založila celonárodnú organizáciu, ktorej dala meno Prvá katolícka Slovenska ženská jednota, v skratke Ženská jednota.

Bola založená Grécko-katolícka Jednota za silnej reprezentácie Rusínov a slovenských grékokatolíkov.

V meste Yonkers v štáte New York bol postavený kostol Sv. Mikuláša z Myry. Slúžil v tejto lokalite všetkým veriacim byzantského obradu, ktorí mali slovanský pôvod.

Novinár Július Zorna začal vydávať Slovenské listy (Slovak Letters). Noviny politicko-propagačného charakteru slúžili slovenskej verejnosti.

Zo Slovenska do Baltimoru v štáte Maryland prišiel Matúš Jankola, aby v seminári Panny Márie pokračoval v štúdiách teológie. Jankola, takisto ako Rovnianek, bol pre panslávsku činnosť vyhodený z Pešťbudínskeho seminára.

 

1893

14. júna sa v meste Connellsville, Pennsylvánia, objavili noviny Slovenská svornosť (Slovak Harmony). Financoval ich majiteľ cestovnej kancelárie, ktorý sa zaoberal prepravou emigrantov. Editorom bol maďarón Joscak.

Noviny Jednota sa stali úradným orgánom Prvej katolíckej slovenskej jednoty, a tak je tomu aj dnes.

10. októbra bola v pennsylvánskom meste Jessup oficiálne legalizovaná Prvá americko-slovenská presbyteriánska kongregácia.

Bola založená Pennsylvánska slovenská katolícka jednota z centrom v meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia.

Bola založená slovenská katolícka osada Sv. Jána Nepomuckého v meste Freeland, Pennsylvánia.

Peter Víťazoslav Rovnianek začal vydávať pod sponzorstvom Slovenského národného spolku prvý Národný kalendár.

V meste Plymouth, Pennsylvánia, otvorili pri osade Sv. Štefana slovenskú školu.

Keď maďarská vláda zrušila Maticu slovenskú, noviny Jednota uverejnili výzvu, aby americkí Slováci odsúdili tento krok. Zároveň vyzvali slovenskú verejnosť, aby ako protest bola do Clevelandu zvolaná zakladajúca konvencia Matice slovenskej v Amerike. Správu podpísali rev. Štefan Furdek, rev. Gelhoff, rev. Panuska a Ján Onda 16. augusta.

26. augusta1893 sa konalo zakladajúce zhromaždenie Americkej Matice slovenskej v Clevelande, kde predsedom sa stal dočasne Rev. Štefan Furdek.

26. októbra v meste Colombus v štáte Ohio bola Slovak-American cultural institute oficiálne inkorporovaná v amerických verejných inštitúciach ako prvá legálna etnická organizácia Slovákov.

 

1894

V meste Pittston, Pennsylvánia bola založená Slovenská katolícka osada Sv. Jána Krstiteľa.

4. januára začal rev. Pucher-Černovodský vydávať slovenské noviny písané v socialistickom duchu.

Peter V. Rovnianek v Pittsburghu začal vydávať literárny časopis Maják . Prvé číslo sa objavilo na trhu 20. marca. Časopis sľuboval vysokú úroveň literárnej kvality.

Pri osade Sv. Ladislava v Clevelande, Ohio, a pri osade Sv. Jozefa v Hazleton, Pennsylvánia, otvorili slovenské katolícke školy.

Luteránsky náboženský mesačník Cirkevné listy začal vychádzať v Clevelande, Ohio. Vydával ho Janko Pankúch, rodák z Prešova

Vo firme Frick coal & coke Co. v meste Uniontown, Pennsylvánia, vypukli nové nepokoje robotníkov, predchádzajúce štrajkom.

4. apríla sa v oceliarňach v meste Braddock, Pennsylvánia, stal obeťou štrajku slovensky robotník.

V Pittsburghu začal vychádzať Slovenský hlas. Noviny boli sponzorované a financované maďarskou vládou, ktorá uzavrela vydavateľský kontrakt s firmou Viszloczky, Galik & Co. Plátok písaný v šarišskom dialekte bol silno pro-maďarsky a Slováci v okolí Pittsburghu ho nazývali Slovensky fras.

V Baltimore sa objavil nový týždenník Pravda. V jeho hlavičke bolo motto: „Noviny Pravda su jedine Slavisko-Madarske noviny vobec“. Noviny boli sponzorované a financované lokálnou sporiteľňou, kde bol manažérom Maďar menom Tatray, ktorý po slovensky nevedel a miesto slova Slovák písal „Slavish“.

14. októbra sa objavili v Pennsylvánskom meste Freeland lokálne noviny Slovenská pravda.

Okolo 300 slovenských rodín opustilo oblasť v okolí mesta Connellsville, Pennsylvánia, vzhľadom na nepokoje robotníkov pracujúcich v uhoľných baniach. Odišli do štátu Arkansas na čele s Petrom V. Rovniankom so snahou a túžbou vytvoriť si tam vlastnú slovenskú kolóniu. Pomenovali ju Slovaktown. Stalo sa to 4. septembra 1894. Dnes je Slovaktown veľké mesto.

 

1895

1. januára sa v meste Freeland Pennsylvánia objavil nový týždenník Katolík. Týždenník vlastnil a vydával rev. Staš. Účelom týždenníka bolo: podporovať a ochraňovať katolícke záujmy a poskytovať jeho čitateľom duševné potreby.

13. januára bol Matúš Jankola vysvätený za kňaza a zároveň poverený spravovaním slovenskej farnosti v meste Pittston, Pennsylvánia, kde spravoval osadu Sv. Jána Krstiteľa. Rev. Jankola bol horlivý organizátor a zakladateľ slovenských katolíckych osadných škôl, Slovensko-americkej kongregácie a kláštora sestier Sv. Cyrila a Metoda a Jankolovej knižnice a archívu v meste Dannville, Pennsylvánia.

V meste Maltby-Swoyerville, Pennsylvánia, boli založené Katolícka osada a kostol Svätej Trojice.

V Clevelande, Ohio, začal Ferienčík vydávať nový mesačník Rodina. Časopis všeobecných záujmov slúžil sociálnym a kultúrnym potrebám slovenského človeka v Amerike.

V Pennsylvánskom meste Nanticoke v septembri začal vychádzať nezávislý týždenník Čas. Majiteľom bol Július Tahy, cestovný agent (predával šífkarty Slovákom), editorom luteránsky farár Rev. D. Z. Lauček.

V meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia, si Slováci založili slovenskú osadu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Slováci, ktorí mali viac odvahy, smerovali na západ krajiny. Hlavne zo štátov New York, Pennsylvánii a Ohio sa začali usadzovať v Delray, Michigan. Delray neskôr bol inkorporovaný do industriálneho Detroitu. Za prvými usadlíkmi prichádzalo viac a viac Slovákov z iných časti Ameriky, ba priamo zo starého sveta. Boli to najmä remeselníci, ktorí vo vysoko priemyselnom Detroite nemali problém dostať prácu (pozri históriu detroitskych Slovákov).

Na druhej konvencii Živeny boli schválené spolkové pravidlá, ktoré formuloval jej spoluzakladateľ P. V. Rovnianek.

Slovenska katolícka osada Svätej Rodiny bola založená v pennsylvánskom meste Scranton.

Osada Sv. Michala v Braddock, Pennsylvánia, začala vyučovať deti v slovenskej osadnej škole.

Postupne sa skoro v každej slovenskej osade otvorila základ slovenská škola.

5. decembra začal Gustáv Marshall-Petrovský vydávať v New Yorku mesačník Slovák, ktorý bol oficiálnym orgánom Nezávislého slovenského národného spolku. Sústredili sa v ňom poväčšine maďarónske, socialistické a komunistické živly, ktoré boli silnými odporcami Slovenského národného spolku na čele z Petrom V. Rovniankom.

 

1896

V januári sa šesťčlenná skupina žien zišla v Youngstown, Ohio, kde založila Spolok Sv. Anny. Ten sa neskôr stal 30. zborom Prvej slovenskej katolíckej ženskej Jednoty.

6. apríla pricestoval do Ameriky rev. Jozef Murgaš. Bol silnou osobnosťou príkladného katolíckeho kňaza a veľkým podielom prispel k dobru Slovákov na tomto kontinente. V roku 1905 založil v meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia, Federáciu slovenských katolíkov. V roku 1907 bol spoluzakladateľom Slovenskej ligy v Amerike v Clevelande, Ohio. Spolu z Bosákom a ďalšími začal milióndolárovú zbierku pre Slovensko roku 1918 (jej výťažok však uviazol v českých rukách). Rev. Murgaš bol aj umelec a vedec, spisovateľ, vynálezca bezdrôtovej telegrafie. Bol tiež znalcom v oblasti motýľov a môr, svojou viac ako 9-tisícovej vedecky pomenovanou a muzeálne usporiadanou zbierkou držal svetové prvenstvo (Pito z Fričoviec pri Prešove bol správcom tejto Murgašovej zbierky).

4. júla bol v Chicagu založený Slovensky Sokol. Slovenská telovýchovná jednota bol fraternalistický podporný spolok, ktorý podporoval fyzickú zdatnosť hlavne mladých ľudí.

Rev. Štefan Furdek v Clevelande začal vydávať Kalendár jednota.

Slovenská katolícka osada Sv. Michala bola založená v pennsylvánskom meste Jessup.

Humoristický časopis Šašok začal vychádzať v meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia. Majiteľom a vydavateľom bol Jozef Joscak.

Na druhom konci Pennsylvánie v Pittsburghu začal Rovnianek vydávať nezávislý humoristicky časopis Rarášek.

Za povzbudenia a podpory rev. Štefana Furdeka si Slováci v Mahoning Valley postavili prvý slovenský katolícky kostol v tejto oblasti Pennsylvánie. Zasvätili ho Sv. Cyrilovi a Metodovi.

 

1897

17. februára rev. Staš, redaktor a vydavateľ novín Katolík, pridal k nim humoristickú vložku Mydlo. S