Jazyk

Aktívne ovládanie materinského jazyka patrí k základným  znakom príslušnosti jednotlivca k svojmu národu a k svojim genetickým predkom. Živý záujem o slovenský jazyk je neodmysliteľnou podmienkou udržiavania trvalého citového vzťahu k Slovensku. Bez znalosti slovenčiny výrazne narastá asimilácia, klesá záujem o slovenskú kultúru a umenie, o kultúrne a duchovné dedičstvo, oslabujú sa citové väzby na rodinné korene.

Na Slovensku vychádzajú knihy, filmy, CD a iné zvukové a vizuálne nosiče, ktoré napomáhajú vzdelávanie v slovenskom jazyku. Dokumenty o Slovensku, o jeho kultúre, prírode, tradíciách i o súčasnosti vysielajú rozhlasové a televízne stanice. Pozornosť životu na Slovensku venujú krajanské spolky, inštitúcie, jednotlivci ho propagujú najmä na internetových sieťach.  
 

Foto: sxch.hu