Komisia kultúrneho dedičstva

 

R o z h o d nu t í m
predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí RNDr. Igora Furdíka
 
č. 3/2013, bola pozastavená činnosti Komisie kultúrneho dedičstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od 21. Februára 2013 až do odvolania.