Komunikácia

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaujímajú všetky podnetné aktivity Slovákov vo svete podporujúce udržiavanie a pestovanie slovenského jazyka v inojazyčnom prostredí.

Má na zreteli najmä mladých ľudí a ich rodiny, ktorí neplánujú usadiť sa v zahraničí natrvalo, alebo slovenčina a slovenská kultúra aj po získaní cudzieho štátneho občianstva ostávajú pre nich prirodzenou hodnotou.

Otvárame preto na portáli priestor na vzájomnú komunikáciu. Na výmenu vašich skúseností s každodenným alebo príležitostným používaním slovenčiny v rodinnom či komunitnom prostredí, na publikovanie názorov na existujúce podmienky na školskú alebo mimoškolskú výučbu v slovenskom jazyku v zahraničí.


Na formulovanie návrhov na pomoc zo Slovenskej republiky, poskytovaní konkrétnej pomoci, ktorá je nevyhnutná na zmierňovanie asimilačných prúdov.
 

Napíšte nám na portal@slovenskezahranicie.sk

 

Foto: sxc.hu