Kultúrne inštitúcie

 • na Slovensku (nateraz odkazy na naše centrálne organizácie – mám spracované kontakty na ne, s odkazom na webové stránky, v úradnom pc)
 • v zahraničí (zatiaľ nezverejňovať, tie môžem zosumarizovať až po dodaní všetkých nosných situačných správ; sú tam: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Srbsko, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Slovenské osvetové centrum, Maďarsko, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Kraska, Rumunsko)

Inštitúcie na Slovensku

 • Ministerstvo kultúry SR – www.culture.gov.sk
 • Literárne a informačné centrum – www.litcentrum.sk
 • Matica slovenská – www.matica.sk
 • Národné osvetové centrum – www.nocka.sk
 • Slovenská akadémia vied – www.sav.sk
 • Slovenská národná galéria – www.sng.sk
 • Slovenská národná knižnica – www.snk.sk
 • Slovenské národné múzeum – www.snm.sk
 • Slovenský národný archív – www.sna.sk
 • Galéria mesta Bratislavy – www.gmb.sk
 • Univerzitná knižnica – www.ulib.sk
 • Ústav pamäti národa – www.upn.gov.sk


V zahraničí

 • Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Srbsko – www.slovackizavod.org.rs
 • Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – www.vusm.slovaci.hu
 • Slovenské osvetové centrum, Maďarsko – www.oszo.slovaci.hu
 • Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Kraska, Rumunsko …