OnLineKurz – 1_lekcia

„Online kurz žurnalistiky na portáli slovenskezahranicie.sk a následná Letná škola žurnalistiky 2014 sú zamerané na skvalitnenie pôsobenia krajanských médií v zahraničí. Našim cieľom je nielen pozdvihnúť úroveň krajanských médií (predovšetkým periodickej tlače) po obsahovej i formálnej stránke, ale pomáhať tiež ich redaktorom a prispievateľom riešiť problémy, s ktorými sa počas výkonu svojej profesie stretávajú, sprostredkúvať im kontinuálny kontakt s najnovšími trendmi v žurnalistike a byť ich radcom či poradcom v každej situácii, v ktorej sa ako slovenskí „novinári“ v ich novej vlasti ocitajú.

Niekoľkomesačný Online kurz žurnalistiky na portáli Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí www.slovenskezahranicie.sk v termíne od 12. novembra 2013 do 20. júna 2014 a následná Letná škola žurnalistiky v auguste 2014 sú tou najlepšou správou pre novinárov krajanských médií, túžiacich cibriť si svoje tvorivé majstrovstvo, profesionálne dispozície, najmä však jazykovo-štylistickú úroveň žurnalistického prejavu.

 

1. Lekcia:
SLOVENSKÝ JAZYK A ŠTYLISTIKA V SÚČASNEJ SLOVENSKEJ ŽURNALISTIKE
Mgr. Miloš Horváth, PhD. (Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave)