Partneri

Portáloví a mediálni partneri

JankoHrasko.sk 
Folklór bez hraníc, o.z.
Adresa združenia: Štúrova 157, 901 01 Malacky
Adresa pre poštu: P.O.Box 11, 901 03 Malacky
 
 
Diaspóra Slováci v zahraničí
Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov (ZNE)
Na hrádzi  67/193
851 10  Bratislava
Email: diaspora@diaspora.sk
 
Migrácia SK
občianske združenie
Poštová adresa: P.O.BOX 174
840 00 Bratislava 4
e-mail: info@slovenskamigracia.sk
 
 

Nezávislý slovenský portál v Maďarsku
Zakladateľ, prevádzkovateľ a redaktor portálu:
Imrich Fuhl
Email: oslovma@oslovma.hu
Tel: +36 20 316 7402
Web: www.oslovma.hu

Slováci v Rumunsku
správca: Vlado Dolinay
E-mail: dolinayv@gmail.com
Web: www.slovacivrumunsku.sk

 
Slovo z Britskej Kolumbie
Jozef Starosta, 
Coquitlam, British Columbia, Canada
email:jozef.starosta@sk-bc.ca 
tel:1-604-944-1554
http://www.sk-bc.ca

 

Spolupracujúce inštitúcie:

Literárne informačné centrum
Nám. SNP 12, 
812 24 Bratislava
Tel.: +421-2/2047 3506 
Fax: +421-2/5296 4563 
E-mail: lic@litcentrum.sk
 
 
Matica slovenská
Grösslingová 23
812 51 Bratislava
Telefón:+421 2 52 92 68 68 
Fax: +421 2 52 92 16 80
 
 
Martin
Mudroňova 1
036 52 Martin 
Tel: +421 43 401 28 11
 
Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1  
036 01 Martin 
Tel: + 421 43 2451 131
 
 
Ústav pamäti národa
Námestie slobody 6
817 83 Bratislava 15
Tel: +421 2 593 00 311
Fax: +421 2 593 00 391
Email: info@upn.gov.sk 
 
 
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Njegoševa 16/II/7  21000 Nový Sad
tel:+38 21 54 55 70
fax: 021 54 55 72
e-mail: office@slovackizavod.org.rs
e-mail: msklabinska@slovackizavod.org.rs