Kultúrne dedičstvo

hlavn√° foto

Kultúrne dedičstvo Slovákov vo svete má pre poznávanie národných dejín nenahraditeľnú hodnotu. Podľa materiálnej a duchovnej povahy sú jeho odkazy hmotného a nehmotného charakteru.

Do kategórie hmotného kultúrneho dedičstva patria výnimočné architektonické objekty a materiálne pamiatky, ktoré sa uchovali v historických urbanistických štruktúrach miest a obcí či okolitej krajiny. Rovnocennú súčasť tvoria predmety remeselnej povahy a umeleckej hodnoty pripomínajúce vzdialenú či nedávnu minulosť, teda diela ľudového umenia a ľudovej umeleckej tvorby, slovesné, hudobné a obrazové diela publikované v knižných formách, zhmotnené diela hudby, dramatického umenia, tanca a scénografie, umelecké, literárne, dramatické diela vydávané na elektronických nosičoch, mince, poštové známky, šperky či predmety každodenného použitia. Hmotné kultúrne dedičstvo sa uchováva v múzeách, galériách, knižniciach, kultúrnych domoch i v kostoloch.

Súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva sú živé prejavy všetkých odvetví umenia, tvorivých výkonov, zručností, výsledky poznávania a poznania, reprezentované vo verejných priestranstvách, spolkových či súkromných priestoroch. Širšie spoločenstvá, skupiny či jednotlivci pri generačnom odovzdávaní, propagácii a prezentovaní tohto kultúrneho dedičstva prejavujú úctu ku kultúrnej rozmanitosti a individuálnej tvorivosti.

Portál chce prispieť aj k sumarizovaniu odborných či vedeckých informácií o národnom kultúrnom dedičstve Slovákov vo svete. Fondy s touto problematikou sa nachádzajú v archívoch, knižniciach, kultúrnych inštitúciách a vedeckých pracoviskách na Slovensku i v dokumentačných strediskách, kultúrnych inštitúciách a spolkoch vo svete, ktoré vlastnia, zhromažďujú či spracúvajú problematiku slovenského hmotného a duchovného dedičstva.

 

Foto: uszz.gov.sk
 

Počet zobrazení: 4243x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line