Španielske kráľovstvo

hlavn√° foto

I. Základné údaje o teritóriu 

Názov: Španielske kráľovstvo
Hlavné mesto: Madrid
Celková rozloha: 504 750 km2
Počet obyvateľov: 46 030 109 (údaje z r. 2010)
Etnické zloženie: kastílski Španieli – 74 %; Katalánci, Galícijčania, Rómovia – 17 %; Baskovia – 2 %.
Konfesionálne zloženie: katolíci – 83,6 %; bez vyznania – 11,9 %; protestanti- 2,0%; Islam- 1,8%.
Úradný jazyk: španielsky 

II. Všeobecná charakteristika komunity

V súčasnosti žije v Španielsku len niekoľko stoviek Slovákov a ich potomkov. Okrem novodobých prisťahovalcov tam žijú aj potomkovia povojnových emigrantov. Sú to zväčša vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí si zachovali národnú identitu a jazyk. 
 

III. Štatistické údaje o slovenskej komunite (počty a sídla)

Slováci žijúci v Španielsku sa nachádzajú hlavne v oblasti Madridu, Barcelony a v Andalúzii. Žije tu  okolo 1500 slovenských krajanov.

IV. Historický vývoj komunity

Slovenská komunita v Španielskom kráľovstve do roku 1945 neexistovala, resp. o nej nemáme písomné záznamy. V rokoch 1945- 1968 tam bola nepočetná komunita najmä vysokoškolských študentov, ktorí tam emigrovali, pretože dostali možnosť pokračovať v štúdiu. Podmienky im vytvoril Jozef Cieker, bývalý mimoriadny vyslanec SR v Španielsku, ktorý tam po skončení svojej diplomatickej misie ostal a roku 1948 sa stal riaditeľom katolíckeho vysokoškolského Internátu sv. Jakuba - apoštola v Madride. Internát bol zriadený pre študentov – utečencov z komunistických krajín, ktorí práve výrazným pričinením J. Cikera dostali možnosť študovať na univerzitách v Madride. Študenti boli aktívni hlavne v polovici 50. rokov 20. storočia. Zakladali spolky, noviny a dokonca rozhlasové  vysielanie.
V súčasnosti sa nedá hovoriť o početnej slovenskej komunite. Spolky združujú najmä novodobých migrantov, ktorí sem v posledných rokoch prišli za prácou.
 

V. Aktuálny stav

1. Spolky a organizácie

Prvý slovenský spolok, Združenie slovenských katolíckych študentov v Madride, založili študenti roku 1950. Jeho predsedom bol Jozef M. Kolmajer. Od roku 1952 bolo sem z Paríža presídlené aj ústredie Združenia slovenského katolíckeho študentstva v zahraničí. Pobyt študentov bol z väčšej časti prechodný a obmedzený na dĺžku štúdia, čo neumožňovalo vybudovať trvalejšie stredisko pre migrantov alebo spolok s dlhšou životnosťou. 
 
V súčasnosti pôsobia na území Španielska dva spolky združujúce krajanov: Asociácia Slovenský dom Koliba a Spolok Slovákov a Čechov žijúcich v Andalúzii, so sídlom v Malage. 
 

2.Školstvo a vzdelávanie

V 80. rokoch 20. storočia bol na madridskej univerzite (Universita Complutense) zriadený lektorát slovenského jazyka, čím sa položili základy na rozvíjanie kultúrnych stykov medzi Španielskom a Slovenskom. Hosťujúcou lektorkou bola Slovenka Nelida Noskovičová. Hlavne po roku 1990 sa zamestnanci lektorátu pričinili o nadviazanie intenzívnych kontaktov so Slovenskom, čo prinieslo možnosť štúdia Španielov na letných kurzoch slovenského jazyka v Bratislave a pri organizovaní Dní slovenskej kultúry v Španielsku. 
 
Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Complutense v Madride spolupracujú na výmene jazykových lektorov a krátkodobých prednáškových pobytov. V spolupráci s Univerzity Complutense Madrid (kde pôsobí aj slovenská lektorka) so ZÚ SR Madrid sa v priestoroch madridskej univerzity každoročne konajú konferencie slovenského jazyka a literatúry. Ako nepovinný predmet sa slovenčina vyučuje aj na univerzite v Granade. 
Realizuje sa aj ročný sociálny štipendijný pobyt vlády SR pre slovenských stredoškolákov na španielskych stredných školách.
 

3.Médiá

Slovenské vysielanie štátneho rozhlasu Španielska Radio Nacional začalo 1. októbra 1949. Bolo to jediné vysielanie v slovenskom jazyku. Do programu prispievali svojimi prednáškami, komentármi, literárnymi pásmami a ukážkami slovenskej tvorby v španielčine najmä vysokoškolskí študenti. Za jeho obsahovú časť zodpovedal J. Ciker. Vysielanie sa skončilo 22. decembra 1975.
 
 
 

Počet zobrazení: 2844x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line