Žurnalistika OnLine

hlavn√° foto

Online kurz žurnalistiky a Letná škola žurnalistiky 2014: nová kvalita spolupráce ÚSŽZ a KŽ FF UK v Bratislave

 

ÚVOD: Odštartovali sme prospešnú a najmä tvorivú vzdelávaciu aktivitu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaoberajúcich sa prácou v krajanských tlačených, elektronických a internetových médiách. Niekoľkomesačný Online kurz žurnalistiky na portáli Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí www.slovenskezahranicie.sk v termíne od 12. novembra 2013 do 20. júna 2014 a následná Letná škola žurnalistiky v auguste 2014 sú tou najlepšou správou pre novinárov krajanských médií, túžiacich cibriť si svoje tvorivé majstrovstvo, profesionálne dispozície, najmä však  jazykovo-štylistickú úroveň žurnalistického prejavu.  „Online kurz žurnalistiky na portáli slovenskezahranicie.sk a následná Letná škola žurnalistiky 2014 sú zamerané na skvalitnenie pôsobenia krajanských médií v zahraničí. Našim cieľom je nielen pozdvihnúť úroveň krajanských médií (predovšetkým periodickej tlače) po obsahovej i formálnej stránke, ale pomáhať tiež ich redaktorom a prispievateľom riešiť problémy, s ktorými sa počas výkonu svojej profesie stretávajú, sprostredkúvať im kontinuálny kontakt s najnovšími trendmi v žurnalistike a byť ich radcom či poradcom v každej situácii, v ktorej sa ako slovenskí „novinári“ v ich novej vlasti ocitajú.     Pokračovanie ...

Aktuálne lekcie a termíny lekcií, ktoré zabezpečujú pedagógovia KŽ FF UK v Bratislave a  odborníci z externého prostredia v oblasti žurnalistiky :

 1. lekcia:  
  SLOVENSKÝ JAZYK A ŠTYLISTIKA V SÚČASNEJ SLOVENSKEJ ŽURNALISTIKE
  Mgr. Miloš Horváth, PhD. (Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave)
 2. lekcia:  
  SPRAVODAJSKÉ ŽÁNRE
  doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. (Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave)
 3. lekcia:
  SPRAVODAJSKÝ JAZYK
  doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. a Mgr. Miloš Horváth, PhD. (Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave)
 4. lekcia:  
  PUBLICISTIKA RACIONÁLNEHO TYPU
  doc. PhDr. Mária FOLLRICHOVÁ, CSc.(Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave)
 5. lekcia:  
  PUBLICISTIKA EMOCIONÁLNEHO TYPU
  doc. PhDr. Mária FOLLRICHOVÁ;, PhD.(Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave)
 6. lekcia:   


  Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.
 7. lekcia:   


  Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.
 8. lekcia: 
  RTVS a rozhlasové žánre
  Katedra žurnalistiky FiF UK v BA
 9. lekcia: 
  Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave
 10. lekcia:  
 11.  lekcia:  
  INVESTIGATÍVNA ŽURNALISTIKA
  vedúca Sekcie periodickej tlače a agentúrneho spravodajstva Katedry žurnalistiky FiF UK
 12.  lekcia:  
  Médiá na internete (web/obsahy/publikum/úprava)
  Ján Hacek, PhD.
 13.  lekcia:  
  TVORIVÉ PÍSANIE
  Mgr. Eva Bachletová, PhD.
 14.  lekcia:  
  Slovensko v medzinárodných štruktúrach
  PhDr. Bohuslava Krížová
 15.  lekcia:  
  MODERÁTOR a mediálne dialógy
  PhDr. Jaroslav Buček, PhD.
 16.  lekcia.  
  doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc., Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave
 17.  lekcia:  20. júna

Počet zobrazení: 2199x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line