CHRONOLÓGIA SLOVÁKOV V AMERIKE 2

hlavná foto
Trvanie: 09.03.2012
Miesto: USA

Časť 2 – roky 1880 až 1898   

1880
 
Presne 18. januára prví Slováci prišli do mesta Bethlehem v štáte Pennsylvánia. Po 28-dňovej unavujúcej plavbe cez oceán loď konečne pristála vo Philadelphii 27. decembra 1879, kde všetci boli uzavretí do karantény. Po prepustení sa bez centa pustila peši do neznáma. Cesta ich viedla cez husté lesy a otvorené priestranstvá po veľkej zime z kuframi na chrbte. Keď prišli do mesta Trenton v New Jersey, obyvatelia ich zahnali so zbraňami v rukách mysliac si, že sú to Indiáni. Naši ľudia v tom čase boli oblečení v slovenských krojoch, no Trentončania to nepochopili. Až v Bethleheme boli prijatí slušným spôsobom. Väčšina obyvateľov mesta boli starí Moravania, ktorí sem došli už dávno predtým. (Moji príbuzní, rodina Nakatova z Medzian stále žije v okolí Bethlehemu už vyše 100 rokov).
 
Prví slovenskí emigranti sa začali usadzovať a zakladať svoje kolónie v mestách: Allentown, Johnstown, Hazleton, Pennsylvánia, a Trenton, New Jersey.
 
Prvé štatistiky hovoria, že 18. júla roku 1880 bol prvý slovenský krst v kaplnke Svätého Vincenta v meste Latrobe v štáte Pennsylvánia, kňazom bol otec Placid Piltz. Pokrstil Máriu Puškárovú.
 
1881
 
Do Ameriky prišiel kňaz otec Hušovský. Usadil sa v meste Drifton, Pennsylvánia, neďaleko mesta Hazleton, kde pracoval ako baník v jednej z tunajších uhoľných baní.
 
Veľa Slovákov sa začalo sťahovať do mesta Homestead v Pennsylvánii, kde mali možnosť pracovať v železiarňach US Steel, ktoré vlastnila rodina Carniege.
 
1882
 
15. marca pricestoval Štefan Furdek ako mladý seminarista do Clevelandu. 1. júla ho biskup Gilmour vysvätil za kňaza. Hneď bol nasadený ako administrátor na českú faru Svätého Václava v Clevelande. 
Od 1. apríla 1883 až do svojej smrti 18. januára 1915 otec Furdek spravoval faru slovenskej osady Panny Márie Lurdskej, ktorú on sám založil.  Bol vynikajúcim vodcom amerických Slovákov, pracoval na roli národa dedičnej v Amerike aj na Slovensku. Za túto činnosť si vyslúžil titul najznámejšieho Slováka v Amerike. Štefan Furdek je zakladateľom Prvej katolíckej slovenskej jednoty a Slovenskej ligy v Amerike, a tiež zakladateľom časopisu Jednota, ktorý vychádza dodnes.
 
Maďarská vláda posiela do Ameriky prvého maďarónskeho kňaza, ktorý mal pôsobiť medzi Slovákmi. Jeho úlohou, okrem kňazskej bolo rozbíjať národné orientovane slovenské organizácie a spolky. Svoju misiu nesplnil, lebo v Amerike strom národného povedomia mal už silné korene.
 
1883
 
Slováci v New Yorku si založili svoj lokálny spolok pod menom The first Slovak health Benefit Society (Prvý slovenský v chorobe podporujúci spolok). Na základe ideí tohto spolku neskôr bola založená celonárodná poisťovňa Jednota a iné.
 
V meste Bridgeport, Connecticut, si Slováci zorganizovali slovenský spolok Svätého Jána Krstiteľa.
 
1884
 
V meste Hazleton v Pennsylvánii si založili slovenskú katolícku osadu a tiež spolok zdravotne postihnutých (zdravotná poisťovňa).
 
Viac a viac slovenských emigrantov sa začínalo usadzovať v mestách Yonkers, New York, Uniontown, Pennsylvánia, a v ich okolitých oblastiach.
Slováci v meste Passaic založili spolok Sv. Štefana I. kráľa Uhorska. V tom čase tam bol farárom maďarón Heitinger.
 
V Clevelande, Ohio bol založený Podporný rímsko-katolicky spolok Sv. Štefana.
Luteránsky pastor Cyril Droppa oficiálne založil prvú slovenskú luteránsku osadu v meste Streator, v štáte Illinois. 30. marca 1884 sa konala v osade Svätej Trojice prvá luteránska bohoslužba v USA v čisto slovenskej reči.
 
Do Spojených štátov pricestoval maďarónsky kňaz Kossalko Jožka, rodák z Veľkého Šariša. Agent Budapešti, ktorého úlohou bolo potláčať slovenský národný život a slovenské povedomie, ktoré sa v Amerike  rozširovalo príliš rýchlo a práve to znervózňovalo vládu v Budapešti. Kossalko za svoju protislovenskú činnosť má v histórii amerických Slovákov najnegatívnejšie miesto. 
 
Do Ameriky prišiel z Nemecka Krištof L. Orbach, ktorý sa naučil výborne po slovensky. Bol redaktorom rozličných slovenských periodík. Jeho úlohou bolo rozoštvávať slovenskú komunitu. Vo svojich príspevkoch provokoval Slovákov a vyvolával konflikty, ktoré končili súdnym procesom. Orbacha finančne podporovala aj maďarská vláda.
 
1885
 
V meste Hazleton v Pennsylvánii 6. decembra toho roku v kostole Sv. Jozefa a 8. decembra v kostole Sv. Štefana v meste Streator, Illinois, sa konali bohoslužby v novo vystavených rímsko-katolíckych kostoloch ako prvých v Amerike.
 
Janko Slovenský začal vydávať v Pittsburghu a na okolí prvý samizdat ktorý nazval Bulletin, ktorý bol  predchodca prvých slovenských novín v Amerike.(Amerikansko-Szlovenszke noviny).
 
1886
 
V meste Plymount, Pennsylvánia, bola založená slovenská osada Sv. Štefana.
 
21.oktobra vyšlo v Pittsburghu prvé číslo prvých slovenských novín Amerikansko-Szlovenszke Noviny.  Začal ich vydávať Janko Slovenský za finančnej podpory jeho bratranca Júliusa Wolfa (obaja pochádzali z Krompách). Vychádzali (do príchodu Rovnianka) vo východoslovenskom nárečí. 
 
V meste Houtzdale v Pennsylvánii si Slováci založili spolok pod názvom Bratstvo najsvätejšieho srdca Ježišovho.
 
Slovenskí luteráni si zriadili prvú náboženskú slovenskú luteránsku kongregáciu v meste Freeland a Nanticoke v štáte Pennsylvánia.
 
Slovenskí robotníci sa po prvýkrát zapojili do štrajku, ktorý bol vyvolaný v koxárni v pennsylvánskom meste Connellsville.
 
Slováci v meste Plymount v Pennsylvánii si založili spolok bratstva Sv. Štefana.
 
V Scranton, Pennsylvánia, založili spolok bratstva Sv. Petra a Pavla.
 
Stefan Hurajt z dediny Lipovec zo župy Šarišskej sa najprv usadil v meste Leisenring, Illinois. Neskôr sa presťahoval do pennsylvánskeho mesta Whitney, kde založil slovenskú kolóniu prevažné baníkov a robotníkov v koxárni.
 
1887
 
Na trhu sa objavila 120-stranová kniha Janka Slovenského pod názvom Amerikánsky Tlumač (The Slovak Interpreter). Bol to anglicko-šarišský slovník, ktorý sa za krátku dobu stal najpredávanejšou knihou na trhu. Zohral veľkú úlohu, nakoľko dopomáhal slovenským emigrantom osvojiť si  tunajšiu reč. 
V Bayonne v New Jersey, si Slováci založili podporný spolok Princa Rudolfa (bol to mentálne postihnutý syn panovníka Franza Jozefa). Po smrti tamojšieho maďarónskeho farára Adzimu (pochádzal z Veľkého Šariša) sa Slováci v Bayonne premenovali na Spolok Sv. Štefana.
Slovenskí remeselníci (Klafnere), ktorí pracovali v priemysle na spracovanie medi a žili v mestách Bayonne, Yonkers a New York, si založili podporný spolok pracujúcich v priemysle na spracovanie medi (Slovenské klafnere).
 
Najstaršie pôrodné štatistiky nám hovoria, že medzi prvých Slovákov narodených už v Amerike patrili: Andrej Cajko a Janko Elias v meste Freeland, Pennsylvánia.
 
Prvý spolok zdravotnej podpory Spolok Sv. Jozefa bol založený v Yonkers v štáte New York.
 
1888
 
Prvý spolok amerických Slovákov, ktorý bol pomenovaný Spolok Sv. Cyrila a Metoda, bol  založený v meste Minneapolis v štáte Minnesota.
 
V meste Mc Keesport, Pennsylvánia, si tamojší Slováci založili Spolok Sv. Petra a Pavla.
V máji toho roku v meste Streator, Illinois, začal Edo Schwartz-Markovic za finančnej podpory farára tamojšej slovenskej osady otca Gellhofa vydávať noviny Nová vlasť. Boli to prvé noviny písané v spisovnej slovenčine.
6. septembra pricestoval do Spojených štátov Peter Rovnianek. V Clevelande sa rozhodol pokračovať v štúdiách teológie, ktorú začal v Budapešti a pre jeho panslávsku činnosť bol s nej vyhodený.
 
Slovenskí protestanti - presbyteriáni si postavili prvú kaplnku v Pennsylvánskom meste Jessup.
 
V meste Nanticoke, Pennsylvánia, si Slováci založili rímsko-katolícku slovenskú osadu Sv. Jozefa.
 
1889
 
Slováci v meste Braddock, Pennsylvánia, si založili spolok zdravotného poistenia. Tamojší Slováci tam poväčšine pracovali v železiarňach US Steel.
 
Peter Víťazoslav Rovnianek prerušil teologické štúdiá v Clevelande a prijal v Pittsburghu pozíciu hlavného redaktora Amerikansko - Szloveszkych Novinkoch, ktorými prispel k zdokonaleniu jeho národných a kultúrnych záujmov. Pomaly a nenápadne previedol noviny z dialektu šarišského na spisovnú slovenčinu.
 
Maďarónsky kontroverzný kňaz Kossalko Jožka 1. februára začal vydávať noviny Zastava. Boli písané v maďarónskom duchu. Vzhľadom na národnú slovenskú orientáciu prisťahovalcov sa noviny neuchytili medzi Slovákmi. Po krátkej dobe zanikli aj napriek tomu, že maďarská vláda ich pomáhala financovať.
 
V marci toho roku sa objavili na trhu ďalšie maďarónske noviny. Rev. Ignác Jaškovič v meste Hazleton Pennsylvánia vydával Katolícke noviny. Aj napriek tomu, že Jaškovič bol Slovák, po slovensky nevedel dobre, preto si musel za plateného pomocníka  zobrať Eda Schwartza-Markoviča. Noviny, takisto ako Zastava, skončili pre nezáujem.
 
21. decembra 1898 Anton S. Ambrose, 24-ročný Slovák narodený v dedine Kobyly pri Bardejove, začal v meste Plymount, Pennsylvánia, vydávať noviny Slovák v Amerike. Vznikli na troskách skrachovanej Kossalkovej Zástavy (Ambrose ju kúpil od Kossalku aj so sadzačom veľmi lacno). Z Plymountu sa noviny presťahovali do Phoenixville, Pennsylvánia, neskôr do New Yorku, odtiaľ do Whiting, Indiana, potom do Allentownu, Pennsylvánia, a z Allentownu do Passaicu, New Jersey.
 
Noviny Robotník začali vychádzať v pennsylvánskom meste Connellsville. Redaktorom bol Štefánek. Tieto noviny mali komunisticko-socialisticky charakter, ktorý sa zaoberal problémami robotníkov a ich záujmov.
V Clevelande bola založená rímsko-katolícka slovenská osada Sv. Ladislava.
 
V meste Bayonne New Jersey bola založená rímsko-katolícka slovenská osada Sv. Jozefa.
 
V osade Sv. Štefana v Streator, Illinois otvorili prvú slovenskú katolícku školu v Amerike. Učiteľkami tam boli sestry z radu Sv. Františka z neďalekého mesta Joliet, Illinois.
 
V meste Johnstown Pennsylvánia boli veľké záplavy a požiar. Tejto katastrofe padlo za obeť vyše tisíc slovenských emigrantov žijúcich v tejto kolónii.
 
Do Ameriky prišiel rev. Ľudovít Novomeský so svojou pani Pulínou. Vynikajúci luteránsky kazateľ povzbudzoval slovenských luteránov, aby sa snažili tak ako katolíci budovať si  slovenské osady. Jeho činnosť mala význam na celonárodnej úrovni a výsledkom bolo vznik slovenských luteránskych osád a farnosti v mestách Freeland, Pennsylvánia, New York, Newark, New Jersey, a inde. Pani Pulína Novomeská bola aktívna v Živene aj iných americko-slovenských kultúrnych kruhoch.
 
Americké noviny Elmira Telegram prvýkrát uverejnili článok v ktorom napádali Slovákov a iné slovanské skupiny emigrantov, že spôsobuili zníženie životnej úrovne amerických robotníkov. Tento obviňujúci článok prebrali noviny aj v iných častiach Ameriky, ktoré spôsobovali slovanským emigrantom problémy na dlhú dobu. (Íri vyčítali Slovanom, že pracujú lacno).
 
1890
 
16. februára bol založený Slovenský národný spolok v Pittsburghu, Pennsylvánia, pod vedením Petra Víťazoslava Rovnianka. Úlohou spolku bolo zjednotiť roztratenú Slovač do jedného silného telesa.
 
Už 16. marca bol zorganizovaný v Mahoning Valley, Ohio, 8. zbor Slovenského národného spolku. 16 členov sa prihlásilo v prvý deň. Bol to prvý zbor Slovenského národného spolku v tejto oblasti.
 
13. apríla sa pod vedením Štefana Furdeka stretla skupina Slovákov v meste Cleveland, aby prediskutovala zjednotenie slovenských katolíkov a vytvorili organizáciu podpornej poisťovne. Zhodli sa na tom, že organizácia ponesie meno Prvá slovenská katolícka jednota.
 
4. septembra sa v Clevelande už konal zakladajúci kongres tejto slovenskej katolíckej organizácie. Za prvého predsedu bol zvolený George (Juraj) Onda.
 
Krátko pred Vianocami vypukol štrajk v priemyselnej oblasti Pennsylvánie. Medzi štrajkujúcimi bolo tisíce slovenských baníkov a oceliarenských robotníkov.
 
Bol vytlačený prvý slovenský almanach. Vydal ho Peter V. Rovnianek.
 
1891
 
1. januára sa v oceliarňach US Steel pri Pittsburghu vzbúrilo vyše 200 robotníkov, dobili vedúceho prevádzky Michaela Quinna, ktorý 4. januára poraneniam podľahol. Medzi uväznenými bolo 44 Slovákov, 20 z nich sa dostalo až pred súd a boli obvinení z vraždy. Po dlhom súdnom procese traja sa dostali do väzenia, pre nedostatok dôkazov ich po čase prepustili.
 
Štefan Furdek začal vydávať týždenník slovenských katolíkov Jednota.
 
V januári sa skupina slovenských katolíkov zišla v dome Janka Martinidesa v meste Yonkers v štáte New York, aby založila v tejto komunite slovenský podporný spolok. Dali mu meno Podporný slovenský spolok Svätej Trojice. V júli sa spolok pridal k Prvej slovenskej katolíckej jednote, celonárodnej fraternalistickej organizácii, ako 41. zbor jednoty v Yonkers.
 
27. januára bola veľká explózia v bani Frick v meste Mammoth, Pennsylvánia. Pri explózii zahynulo 130 baníkov, z nich bolo 79 Slovákov katolíckeho vyznania. Štatistiky o Slovákov iných vierovyznaní sa nezachovali.
 
Vo februári bola v meste Braddock, Pennsylvánia, založená slovenská osada Sv. Michala. Osadu posvätil biskup Richard Phelan a jej spravovaním poveril rev. Raymunda Widera.
 
2. apríla traja Slováci padli za obeť štrajku v meste Morewood. Všetkých mŕtvych pochovali v spoločnom hrobe na cintoríne Sv. Jána v meste Scottdale, Pennsylvánia. Po tomto štrajku sa nepokoje rozšírili po celom okrese Fayette a pokračovali dlhu dobu.
 
8. apríla troch slovenských robotníkov v železiarňach vo firme US Steel v Braddock, Pennsylvánia, obvinili z vraždy Michaela Quina v štrajku na Nový rok a odsúdili ich na doživotné väzenie. Po mnohých odvolaniach bolo však dokázané, že sa stali iba obeťou skorumpovaného súdnictva. Po pár rokoch ich prepustili. Do väzenia sa dostal írsky priateľ Michaela Quina, ktorý si s ním vyrovnával osobne účty.
 
26. apríla sa v meste Yonkers v štáte New York zišli Slováci na schôdzi spolku Svätej trojice, na ktorom sa dohodli založiť slovenskú katolícku osadu a postaviť kostol so školou.
 
V máji mal tiež v Yonkers schôdzu spolok Sv. Jána Krstiteľa. Prítomní sa dohodli na tom, že spolok sa zruší a zlúči sa s Rovniankovým Slovenským Národným Spolkom. Prijali meno 34. odbor slovenského národného spolku v Yonkers.
 
Slováci v Mahoning Valley v štáte Ohio si založili 25. odbor Prvej slovenskej katolíckej jednoty. Bol to prvý odbor Jednoty v tejto časti Ohio.
 
Vyše 18-tisíc slovenských baníkov začalo štrajkovať v banskom regióne Connellsville, Pennsylvánia. Protestovali proti neľudskému využívaniu robotníkov a zníženiu platov.
 
10. novembra, keď bol založený spolok Živeny, zvolal Peter Víťazoslav Rovnianek do New Yorku  jeho zakladajúcu konvenciu so Slovenských národným spolkom. Spolok Živena bol súčasťou Slovenského národného spolku, ale dovtedy s členstvom výlučne pre ženy; Slovenský národný spolok zase pre mužov. 
V meste Whitney, Pennsylvánia, bol vysvätený Slovenský  katolícky kostol zasvätený Sv. Cecilii. Vysvätil ho Archabbot Andrew Hintenach. 
 
Koncom roka bola založená Prvá slovenská evanjelická ženská jednota.
 
1892
 
Robotníci začali v meste Homestead, Pennsylvánia, veľký štrajk v oceliarňach Carnegie US Steel Co. Trval osem mesiacov. Vedenie firmy sa ho pokúsilo potlačiť mocenskom silou. Pinkerton, veliteľ polície platenej firmou, sa rozhodol rozbiť štrajk streľbou do robotníkov. Zabili desiatky ľudí, medzi nimi boli dvaja Slováci, stovky boli ranení. 
 
Janko Pankúch z Prešova začal vydávať v Clevelande noviny The American Slovak (Americký Slovák).
V marci sa zišlo 19 žien z mesta Yonkers v štáte New York a založili Spolok Panny Márie. Neskôr sa spolok stal 2. zborom Ženskej jednoty, celonárodnej  organizácie.
 
V auguste v Clevelande Anna Hurbanová založila celonárodnú organizáciu, ktorej dala meno Prvá katolícka Slovenska ženská jednota, v skratke Ženská jednota.
 
Bola založená Grécko-katolícka Jednota za silnej reprezentácie Rusínov a slovenských grékokatolíkov.
V meste Yonkers v štáte New York bol postavený kostol Sv. Mikuláša z Myry. Slúžil v tejto lokalite všetkým veriacim byzantského obradu, ktorí mali slovanský pôvod.
 
Novinár Július Zorna začal vydávať Slovenské listy (Slovak Letters). Noviny politicko-propagačného charakteru slúžili slovenskej verejnosti.
 
Zo Slovenska do Baltimoru v štáte Maryland prišiel Matúš Jankola, aby v seminári Panny Márie pokračoval v štúdiách teológie. Jankola, takisto ako Rovnianek, bol pre panslávsku činnosť vyhodený z Pešťbudínskeho seminára.
 
1893
 
14. júna sa v meste Connellsville, Pennsylvánia, objavili noviny Slovenská svornosť (Slovak Harmony). Financoval ich majiteľ cestovnej kancelárie, ktorý sa zaoberal prepravou emigrantov. Editorom bol maďarón Joscak.
 
Noviny Jednota sa stali úradným orgánom Prvej katolíckej slovenskej jednoty, a tak je tomu aj dnes.
10. októbra bola v pennsylvánskom meste Jessup  oficiálne legalizovaná Prvá americko-slovenská presbyteriánska kongregácia.
 
Bola založená Pennsylvánska slovenská katolícka jednota z centrom v meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia.
 
Bola založená slovenská katolícka osada Sv. Jána Nepomuckého v meste Freeland, Pennsylvánia. 
 
Peter Víťazoslav Rovnianek začal vydávať pod sponzorstvom Slovenského národného spolku prvý Národný kalendár.
 
V meste Plymouth, Pennsylvánia, otvorili pri osade Sv. Štefana slovenskú školu.
 
Keď maďarská vláda zrušila Maticu slovenskú, noviny Jednota uverejnili výzvu, aby americkí Slováci odsúdili tento krok. Zároveň vyzvali slovenskú verejnosť, aby ako protest bola do Clevelandu zvolaná zakladajúca konvencia Matice slovenskej v Amerike. Správu podpísali rev. Štefan Furdek, rev. Gelhoff, rev. Panuska a Ján Onda 16. augusta. 
 
26. augusta1893 sa konalo zakladajúce zhromaždenie Americkej Matice slovenskej v Clevelande, kde predsedom sa stal dočasne Rev. Štefan Furdek.
 
26. októbra v meste Colombus v štáte Ohio bola Slovak-American cultural institute oficiálne inkorporovaná v amerických verejných inštitúciach ako prvá legálna etnická organizácia Slovákov.  
 
1894
 
V meste Pittston, Pennsylvánia bola založená Slovenská katolícka osada Sv. Jána Krstiteľa.
4. januára začal rev. Pucher-Černovodský vydávať slovenské noviny písané v socialistickom duchu.
Peter V. Rovnianek v Pittsburghu začal vydávať literárny časopis Maják . Prvé číslo sa objavilo na trhu 20. marca. Časopis sľuboval vysokú úroveň literárnej kvality.
 
Pri osade Sv. Ladislava v Clevelande, Ohio, a pri osade Sv. Jozefa v Hazleton, Pennsylvánia, otvorili slovenské katolícke školy.
 
Luteránsky náboženský mesačník Cirkevné listy začal vychádzať v Clevelande, Ohio. Vydával ho Janko Pankúch, rodák z Prešova
Vo firme Frick coal & coke Co. v meste Uniontown, Pennsylvánia, vypukli nové nepokoje robotníkov, predchádzajúce štrajkom.
 
4. apríla sa v oceliarňach v meste Braddock, Pennsylvánia, stal obeťou štrajku slovensky robotník.
 
V Pittsburghu začal vychádzať Slovenský hlas. Noviny boli sponzorované a financované maďarskou vládou, ktorá uzavrela vydavateľský kontrakt s firmou Viszloczky, Galik & Co. Plátok písaný v šarišskom dialekte bol silno pro-maďarsky a Slováci v okolí Pittsburghu ho nazývali Slovensky fras.
 
V Baltimore sa objavil nový týždenník Pravda. V jeho hlavičke bolo motto: „Noviny Pravda su jedine Slavisko-Madarske noviny vobec“. Noviny boli sponzorované a financované lokálnou sporiteľňou, kde bol manažérom Maďar menom Tatray, ktorý po slovensky nevedel a miesto slova Slovák písal „Slavish“.
 
14. októbra sa objavili v Pennsylvánskom meste Freeland lokálne noviny Slovenská pravda.
 
Okolo 300 slovenských rodín opustilo oblasť v okolí mesta Connellsville, Pennsylvánia, vzhľadom na nepokoje robotníkov pracujúcich v uhoľných baniach. Odišli do štátu Arkansas na čele s Petrom V. Rovniankom so snahou a túžbou vytvoriť si tam vlastnú slovenskú kolóniu. Pomenovali ju Slovaktown. Stalo sa to 4. septembra 1894. Dnes je Slovaktown veľké mesto.
 
1895
 
1. januára sa v meste Freeland Pennsylvánia objavil nový týždenník Katolík. Týždenník vlastnil a vydával rev. Staš. Účelom týždenníka bolo: podporovať a ochraňovať katolícke záujmy a poskytovať jeho čitateľom duševné potreby.
 
13. januára bol Matúš Jankola vysvätený za kňaza a zároveň poverený spravovaním slovenskej farnosti v meste Pittston, Pennsylvánia, kde spravoval osadu Sv. Jána Krstiteľa. Rev. Jankola bol horlivý organizátor a zakladateľ slovenských katolíckych osadných škôl, Slovensko-americkej kongregácie a kláštora sestier Sv. Cyrila a Metoda a Jankolovej knižnice a archívu v meste Dannville, Pennsylvánia.
 
V meste Maltby-Swoyerville, Pennsylvánia, boli založené Katolícka osada a kostol Svätej Trojice.
V Clevelande, Ohio, začal Ferienčík vydávať nový mesačník Rodina. Časopis všeobecných záujmov slúžil sociálnym a kultúrnym potrebám slovenského človeka v Amerike.
 
V Pennsylvánskom meste Nanticoke v septembri začal vychádzať nezávislý týždenník Čas. Majiteľom bol Július Tahy, cestovný agent (predával šífkarty Slovákom), editorom luteránsky farár Rev. D. Z. Lauček.
 
V meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia, si Slováci založili slovenskú osadu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Slováci, ktorí mali viac odvahy, smerovali na západ krajiny. Hlavne zo štátov New York, Pennsylvánii a Ohio sa začali usadzovať v Delray, Michigan. Delray neskôr bol inkorporovaný do industriálneho Detroitu. Za prvými usadlíkmi prichádzalo viac a viac Slovákov z iných časti Ameriky, ba priamo zo starého sveta. Boli to najmä remeselníci, ktorí vo vysoko priemyselnom Detroite nemali problém dostať prácu (pozri históriu detroitskych Slovákov).
 
Na druhej konvencii Živeny boli schválené spolkové pravidlá, ktoré formuloval jej spoluzakladateľ P. V. Rovnianek. 
 
Slovenska katolícka osada Svätej Rodiny bola založená v pennsylvánskom meste Scranton.
 
Osada Sv. Michala v Braddock, Pennsylvánia, začala vyučovať deti v slovenskej osadnej škole. 
 
Postupne sa skoro v každej slovenskej osade otvorila základná slovenská škola.
 
5. decembra začal Gustáv Marshall-Petrovský vydávať v New Yorku mesačník Slovák, ktorý bol oficiálnym orgánom Nezávislého slovenského národného spolku. Sústredili sa v ňom poväčšine maďarónske, socialistické a komunistické živly, ktoré boli silnými odporcami Slovenského národného spolku na čele z Petrom V. Rovniankom.
 
1896
 
V januári sa šesťčlenná skupina žien zišla v Youngstown, Ohio, kde založila Spolok Sv. Anny. Ten sa neskôr stal 30. zborom Prvej slovenskej katolíckej ženskej Jednoty.
 
6. apríla pricestoval do Ameriky rev. Jozef Murgaš. Bol silnou osobnosťou príkladného katolíckeho kňaza a veľkým podielom prispel k dobru Slovákov na tomto kontinente. V roku 1905 založil v meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia, Federáciu slovenských katolíkov. V roku 1907 bol spoluzakladateľom Slovenskej ligy v Amerike v Clevelande, Ohio. Spolu z Bosákom a ďalšími začal milióndolárovú zbierku pre Slovensko roku 1918 (jej výťažok však uviazol v českých rukách). Rev. Murgaš bol aj umelec a vedec, spisovateľ, vynálezca bezdrôtovej telegrafie. Bol tiež znalcom v oblasti motýľov a môr, svojou viac ako 9-tisícovej vedecky pomenovanou a muzeálne usporiadanou zbierkou držal svetové prvenstvo (Pito z Fričoviec pri Prešove bol správcom tejto Murgašovej zbierky).
 
4. júla bol v Chicagu založený Slovensky Sokol.  Slovenská telovýchovná jednota bol fraternalistický podporný spolok, ktorý podporoval fyzickú zdatnosť hlavne mladých ľudí.
 
Rev. Štefan Furdek začal vydávať v Clevelande  Kalendár Jednota.
 
Slovenská katolícka osada Sv. Michala bola založená v pennsylvánskom meste Jessup.
 
Humoristický časopis Šašok začal vychádzať v meste Wilkes-Barre, Pennsylvánia. Majiteľom a vydavateľom bol Jozef Joscak.
 
Na druhom konci Pennsylvánie v Pittsburghu začal Rovnianek vydávať nezávislý humoristicky časopis Rarášek.
 
Za povzbudenia a podpory rev. Štefana Furdeka si Slováci v Mahoning Valley postavili prvý slovenský katolícky kostol v tejto oblasti Pennsylvánie. Zasvätili ho Sv. Cyrilovi a Metodovi.
 
 
1897
17. februára rev. Staš, redaktor a vydavateľ novín Katolík, pridal k nim humoristickú vložku Mydlo. Stalo sa to na žiadosť čitateľov.
 
9. júna noviny Pittsburgh Post uverejnili urážajúci článok na adresu slovanských baníkov v tejto banskej okolici. Poukazovali v ňom na ich životné podmienky a spôsob života, pričom použili urážlivé nadávky (medzi nimi aj pre Slovákov najviac urážajúcu nadávku Stupid Hunky“, hlúpi Maďari). Na ich obranu sa postavili aj  niektoré slovenské mediálne skupiny napr. Americko-slovenské noviny, Jednota a Slovák v Amerike. Okrem obrany lokálnych Slovákov však pripomínali naším ľuďom, aby tak veľmi nepili a aby nevyvolávali zbytočné bitky medzi sebou a medzi komunitou, v ktorej žijú a pracujú. 
 
Peter V. Rovnianek začal zároveň vydávať v anglickej reči časopis The Emmigrat , kde sa snažil vysvetliť americkej verejnosti našu kultúru a spôsob života, ktoré si Slováci so sebou priniesli na tento kontinent. Výsledky ukázali, že Rovniankov časopis splnil očakávania, čo prispelo k väčšiemu porozumeniu  rozdielnosti slovenskej aj iných slovanských kultúr.
 
Maďarónske noviny podporované Budapešťou začali vychádzať v Pennsylvánskom Hazletone pod názvom Slovenské noviny. Boli písané v šarišskom nárečí a ich úlohou bolo spôsobovať rozruch a vyvolávať polemiku medzi tamojšími Slovákmi, čo sa imčiastočne aj  podarilo.
 
Humoristicky týždenník sa objavil v Clevelande. Dali mu meno Čarodejník.
 
10. septembra počas pokojného pochodu štrajkujúcich baníkov v okolici Hazleton, Pennsylvánia, rozkázal policajný veliteľ šerif Martin strieľať na nespokojných baníkov. Zabili 21 ľudí, z nich 18 boli identifikovaní ako Slovania (v tom čase v meste Hazleton a jeho okolí poväčšine žili Slováci). Mnohí štrajkujúci boli poranení. Táto udalosť je známa pod menom Lattimerská masakra.
 
14. októbra združenie slovenských žurnalistov v USA vydalo špeciálne memorandum, v ktorom sa hovorilo o skončení útokov medzi jednotlivými publikáciami a jednotlivcami. Najväčší podiel na nich mal novinár Orbach, po slovensky hovoriaci Žid z Galície. Po jeho vylúčení zo spoločnosti slovenských žurnalistov sa  memorandum ukázalo ako efektívnym na dlhú dobu.
 
21. novembra sa v meste Youngstown, Ohio, zišlo 21 slovenských žien na schôdzi, kde založili podporný spolok Počatia Panny Márie. Ten sa neskôr stal 30. zborom Prvej katolíckej slovenskej ženskej jednoty.
V ten istý deň na druhom konci tohto mesta za zišlo 20 slovenských žien katolíčok a luteránok a založili si 46. odbor Živeny (ženská verzia Slovenského Národného Spolku).
 
V decembri vydal Slovenský národný spolok dielo Antona Bieleka Dejiny Slovákov od najstaršej doby do dnešných časov (A History of the Slovaks' from Earliest Times to the Present).
 
1898
 
1. januára sa objavil na trhu Americký zborník. Honosil sa titulom ako prvá slovenská publikácia v meste Chicagu. Ozvali však pochybnosti, či tento zborník vzhľadom na jeho nie príliš slovenský tón bol skutočné slovenský.
 
13. mája v Youngstown, Ohio, si slovenskí luteráni založili 40. odbor Slovenskej evanjelickej jednoty. 
 
21. novembra bola v meste Hazleton, Pennsylvánia, založená celonárodná organizácia Ženská pennsylvánska slovenská katolícka jednota.
 
Ďalšia Slovenská katolícka organizácia, Prvý veniec slobodného orla, bola založená v meste Bridgeport, Connecticut. V Bridgeport je aj hlavný úrad tejto organizácie.
 
Bola založená Prvá slovenská presbyteriánska podporná jednota.
 
Vyše 200 Slovákov zo Zemplína slúžilo ako dobrovoľníci v americkej armáde a boli umiestnení na ostrove Kuba. Zotrvali tam do času, pokiaľ nezamestnanosť v USA neklesla.
 
Kňazi a predstavitelia všetkých slovenských vierovyznaní sa zišli na spoločnej konferencii, aby prerokovali možnosti založenia náboženských slovenských škôl pri každej slovenskej osade a vypracovali plán, ako zadovážiť pre tieto školy dostatok slovenských učiteľov.
 
3. augusta sa Rímsko-katolícka a Gréko-katolícka pennsylvánska slovenská mužská jednota na svojej 4. konvencii dohodli, že začnú vydávať spoločný časopis Bratstvo, ktorý bude ich oficiálny úradný orgán. Tento projekt zverili do rúk Edmunda Ujfalussyho a poverili ho editorstvom časopisu.
 
J. Konig začal vydávať v Clevelande humoristický časopis Nový černokňažník.
 
18. augusta zvolal rev. Štefan Furdek do Pittsburghu Slovensky národný výbor. Prerokoval založenie národného fondu, ktorého úlohou bola propagácia národných a kultúrnych záujmov slovenského národa, ako doma na Slovensku, tak aj Slovákov v USA. Výbor prerokoval aj návrhy, ktoré by pomohli zabrániť prenasledovanie slovenských predstaviteľov na Slovensku.
 
Jozef Janek, USA

Počet zobrazení: 4218xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line