Štatistiky a odhady

Slováci v zahraničí – štatistické údaje

Od prvých vysťahovaleckých vĺn na začiatku 18. storočia po súčasnosť odišlo zo Slovenska niekoľko miliónov ľudí. Mnohí  z nich sa nikdy nevrátili, usadili sa a žijú vo viac ako 50 štátoch sveta a potomkovia mnohých tvoria už niekoľko rodových generácií. Sumárne čísla nepoznáme, štatisticky sa uvádzajú iba približné odhady a namiesto vecnej argumentácie sa neraz využívajú na ideové zdôvodnenia. Situácia sa mení v posledných desaťročiach, keď viaceré štáty pri oficiálnom sčítaní obyvateľstva štatisticky sledujú aj menšiny.

Na tomto linku si môžete stiahnuť posledné dostupné štatistiky.

 

Počty a odhady Slovákov v zahraničí

Názov krajiny

Odhad počtu osôb slovenského pôvodu

Štatistické údaje
(rok predchádzajúceho sčítania)

Štatistické údaje
(rok ostatného sčítania)

Poznámka

1991

2001

2008

 

 

 

ARGENTÍNA

30 000

30 000

30 000

  nesledujú sa   
  národnosti (1995)

  nesledujú sa  
  národnosti (1999)

 

AUSTRÁLIA

12 000

12 000

15 000

  Slovákov nesledujú
  (1996)

 Slovákov nesledujú
  (2001)

 

BAHRAJN

50

 

 

 

BELGICKO

2 000

400

8 000

  nesledujú sa
  národnosti (1991)

  nesledujú sa
  národnosti (2001)

 

BIELORUSKO

40

 

 

 

BOLÍVIA

50

50

 

BOSNA

A HERCEGOVINA

1 000

 

BRAZÍLIA

400

400

400

  nesledujú sa
  národnosti (1996)

  nesledujú sa
  národnosti (2000)

 

BULHARSKO

250

250

250

  Slovákov nesledujú
  (1992)

  Slovákov nesledujú
  (2001)

 

CYPRUS

25

25

7 000

  nesledujú sa
  národnosti (1992 )

  nesledujú sa
  národnosti (2002)

 

ČESKÁ REPUBLIKA

315 000

350 000

375 000

  314 877(1991)

  193 190 (2001)

 

ČÍNA

 

 

100

 

 

 

DÁNSKO

100

100

500

  Slovákov nesledujú
  (1991)

  Slovákov
  nesledujú (2001)

 

EGYPT

50

 

 

 

FÍNSKO

130

 

 

 

FRANCÚZSKO

10 000

13 000

13 000

  Slovákov
  nesledujú (1990)

  Slovákov
  nesledujú (1999)

 

GRÉCKO

100

300

 –

 –

 

HOLANDSKO

50

50

6 000

  Slovákov
  nesledujú (1991)

  Slovákov
  nesledujú (2001)

 

CHILE

25

25

25

  nesledujú sa
  národnosti (1992)

  nesledujú sa
  národnosti (2002)

 

CHORVÁTSKO

6 000

5 000

5 000

  5 606

  4 712 (2001)

 

INDIA

100

 

 

 

INDONÉZIA

20

 

 

 

ÍRSKO

1 000

30 000

 –

 –

Zdroj Kancelária prezidenta SR

ISLAND

50

100

 –

 –

 

IZRAEL

1000

1 000

5 300

 –

  Slovákov
  nesledujú (2001)

 

JAPONSKO

25

500

 –

 –

 

JORDÁNSKO

75

 –

 

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

2 000

800

600

Slovákov nesledujú (1996)

nesledujú sa národnosti (2001)

 

KANADA

100 000

100 000

100 000

  29 350* (1991)

  50 860 (2001)

*17 750 – slovenčina ako materinský jazyk

KATAR

50

 

 

 

KAZACHSTAN

400

100

 –

 –

 

KIRGIZSKO

1 000

1 000

200

 –

 –

 

KUBA

60

 

 

 

KUVAJT

200

 

 

 

LIBANON

85

 –

 

LÍBYA

60

 

 

 

MAĎARSKO

110 000

110 000

110 000

  10 459*- slov.
  národnosť (1990)

  17 693*-slov.
  národnosť (2001)

*12 745 /11 816 – slovenský mater. jazyk
*68 852 /18 056- znalosť slovenčiny

MALAJZIA

25

 

 

 

MEXIKO

30

 –

 –

 

NEMECKO

20 000

20 000

60 000

  Slovákov
  nesledujú (1987)

  Slovákov
  nesledujú (1995)

 

NÓRSKO

100

500

1 200

  Slovákov
  nesledujú (1990)

  Slovákov
  nesledujú (2001)

 

NOVÝ ZÉLAND

50

50

50

  Slovákov   
  nesledujú (1996)

  Slovákov
  nesledujú (2001)

 

POĽSKO

20 000

15 000

15 000

  Nesledujú sa
  národnosti (1988)

  2 000  (2002)

Námietku Spolku Slovákov v Poľsku proti zverejnenému počtu Ústredná sčítacia komisia akceptovala

PORTUGALSKO

_

100

 –

 –

 

RAKÚSKO

15 000

10 000

30 000 

  2 120 (1991)

  3 343* (2001)

so štát. občianstvom;
10 234 celkom

RUMUNSKO

21 000

18 000

18 000

  20 719 (1992)

  17 199 (2002)

 

RUSKO

2 000

 

 

 

SINGAPÚR

30

 

 

 

SLOVINSKO

100

2 000

 –

 –

 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

50

 –

 –

 

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1 900 000

1 200 000

1 200 000

  1 882 915 (1990)

  821 325 (2000)

 

SRBSKO 

64 000

60 000

60 000

  63 941 (1991)

  59 021 (2002)

 

SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA

250

 

 

 

SUDÁN

30

 –

 –

 

ŠPANIELSKO

50

50

6 000

  Slovákov
  nesledujú (1991)

  Slovákov
  nesledujú (2001)

 

ŠVAJČIARSKO

3 000

5 000

5 000

  Slovákov
  nesledujú (1990)

  Slovákov
  nesledujú (2000)

 

ŠVÉDSKO

2 500

5 000

5 000

  Slovákov
  nesledujú (1985)

  Slovákov 
  nesledujú (1990)

 

TALIANSKO

500

4 000

15 000

 –

  Slovákov
  nesledujú (1991)

 

THAJSKO

60

 

 

 

TURECKO

70

 

 

 

UKRAJINA

17 000*

17 000*

17 000

  Slovákov
  nesledujú (1989)

  6 397 (2001)

*podľa MS v Zakarpatsku

URUGUAJ

100

100

100

  nesledujú sa
  národnosti (1985)

  nesledujú sa   národnosti (1996)

 

VATIKÁN

50

 

 

 

VEĽKÁ BRITÁNIA

1 000

35 000

90 000

  Slovákov
  nesledujú (1991)

  Slovákov
  nesledujú (2001)

 

VENEZUELA

50

50

50

  nesledujú sa
  národnosti (1990)

  nesledujú sa  
  národnosti (2001)

 


 
Odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí v roku 1991 – do 2 660 000
Odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí v roku 2001 – do 2 016 000

Odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí v roku 2005 – do 2 015 125
Odhadovaný počet osôb slovenského pôvodu v zahraničí v roku 2008 – do 2 236 730
 

Zdroj informácií: národné štatistické úrady, odhady krajanských spolkov, MZV SR a zastupiteľské úrady, Sprievodca slovenským zahraničím 2001

 

Foto: sxc.hu