Štáty

V zozname štátov, usporiadaných abecedne, je: stručná charakteristika komunity od začiatkov vysťahúvania po súčasnosť, poštový a internetový adresár krajanských spolkov, inštitúcií a médií.