Umenie

Umenie je vyššia forma postoja človeka k svojmu okoliu, skonkrétneným obrazom jeho citového vnímania a stvárňovania mnohorakými tvorivými formami a estetickými prejavmi.

Mimo nášho zreteľa budú vedecké, filozofické či teoretické skúmania estetiky umenia. Sústredíme sa na výsledky profesionálne umeleckej tvorivosti a konkrétnych diel Slovákov žijúcich alebo dlhodobejšie pôsobiacich vo svete vo všetkých významných oblastiach.

Budeme sa vracať k tvorbe spisovateľov, výtvarníkov, fotografov, hudobníkov a interpretov hudobných diel, filmárov, divadelníkov, architektov, ktorí v zahraničí  zanechali po sebe trvalé umelecké hodnoty. A prirodzene budeme sledovať, ako sa vo svete umenia uplatňujú súčasní umelci a aké majú spätné tvorivé väzby so Slovenskom.

 

Foto: uszz.gov.sk