Živá kultúra

Neodmysliteľným znakom národnej identity a nenahraditeľnou znakom spoločenskej súdržnosti sú sviatočné i každodenné prejavy ľudovej kultúry v oblasti slova, hudby, tanca, neprofesionálnej tvorivosti či remeselných zručností.

Talentovaní jednotlivci, komorné zoskupenia ľudí spoločných záujmov a názorov, širšie kolektívy a súbory na verejnosti plasticky prezentujú národné kultúrne tradície a umeleckými prejavmi neformálne šíria informácie o Slovensku v zahraničí.

Pri návratoch do svojej vlasti alebo prostredia svojich predkov ponúkajú obraz toho, ako sa slovenská kultúra vo svete udržiava, pestuje, modifikuje, vyvíja.