Narodený: * 1958-12-24, Veľký Bánhedeš, Maďarsko
† 2008-02-13, Nadlak, Rumunsko

Básnik, redaktor, krajanský pracovník. Po lyceálnom štúdiu pracoval ako redaktor časopisu Naše snahy.

Bol členom Zväzu rumunských spisovateľov, čestným členom Spolku slovenských spisovateľov, zakladajúcim členom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Kraska v Nadlaku, držiteľom viacerých literárnych ocenení.

Dielo – básnické zbierky: Soľ mesačných morí (1989), Odhad vzdialenosti (1995), Ružová gilotína, Skvapalnené krídla Ikara (2003).

 

Foto: www.slovacivrumunsku.sk

Odkaz

www.sulinet.hu