Narodený: * 1924-11-07, Sabinov
† 1999-01-19, Saint-Gely du Fesc, Francúzsko

Poetka. Po absolvovaní dvojročnej obchodnej školy v Bratislave pracovala ako úradníčka. Na jar 1945 odišla do emigrácie, v rokoch 1945-1948 žila v Rakúsku, od roku 1948 vo Francúzsku.

Matica slovenská udelila poetke v roku 1996 pamätnú medailu za básnickú tvorbu v exile.

Z diela: v básnickej tvorbe sa inšpirovala predovšetkým zložitými osudmi slovenských emigrantov. Po časopisecky publikovaných veršoch (Most, Hlasy z Ríma, Horizont, Kanadský Slovák, Pohľady a i.) vydala básnické zbierky Tŕnistou cestou (1989) a Na prelome rokov (1994).