Narodený: * 1870-04-11, Kláštor pod Znievom
† 1923-12-21, Brooklyn, Massachusetts, USA

Významný krajanský pracovník. V roku 1893 sa vysťahoval do USA, kde sa hneď zapojil do spolkovej činnosti. Stál pri zrode Slovenskej ligy v Amerike, v rokoch 1911-1920 bol jej predsedom.

A. Mamatey bol spolutvorcom a signatárom Clevelandskej dohody (1915) a Pittsburskej dohody (1918), iniciátorom politických protestov a manifestov proti pomaďarčovaniu Slovákov v Uhorsku. V roku 1920 sa stal konzulom ČSR v Pittsburghu. Vydával a redigoval učebnicu Škola reči anglickej (1908-1909).

Odkazy

www.svet.czsk.net

www.gjar-po.sk

www.sk.wikipedia.org

www.annuaire-mairie.fr

www.hnonline.sk

www.spravy.pravda.sk