Narodený: * 1941-04-10, Pilíšsky Santov (Pilisszántó)
† NULL,

Spisovateľ, básnik, publicista, redaktor, prekladateľ. Zároveň pedagóg, ktorý sa aktívne zapojil v Maďarsku do aktivizácie kultúrnej a literárnej činnosti slovenských spolkov i jednotlivcov.

Rodák z Pilíšskeho Santova po maturite v budapeštianskom slovenskom učiteľskom ústave získal diplom stredoškolského učiteľa slovenčiny a ruštiny na univerzite ELTE. Pracoval v aparáte Zväzu demokratických Slovákov v Maďarsku, v redakcii Ľudových novín, v budapeštianskej a békeščabianskej slovenskej škole. Dlhé roky pracoval vo Vydavateľstve učebníc (Tankönyvkiadó), kde redigoval slovenské učebnice každého stupňa, respektíve literárne a všetky iné publikácie (národopis, ľudové piesne, atď.) Slovákov v Maďarsku.

Zaoberal sa aj zbieraním ľudovej hudby: v roku 1990 vydal bohatú zbierku ľudových piesní F santofském Pilíši zo svojej rodnej obce. Bol spoluzakladateľom a šéfredaktorom zaniknutého Literárneho a kultúrno-spoločenského štvrťročníka SME, z ktorého vyšlo spolu 15 čísel medzi rokmi 1988-1992. Doteraz vydal spolu 9 samostatných publikácií, z toho 7 zbierok z beletrie a ďalšie 4 jeho literárne rukopisy čakajú na vydanie už viac desaťročí.

Básnik a prekladateľ patriaci do predvoja slovenskej literatúry v Maďarsku je spoluautorom antológií vydaných vo vydavateľstve Tankönyvkiadó v Budapešti: Výhonky (1978), Fialôčka, fiala (1980) a Chodníky (1984), respektíve autorom samostatných zbierok Polyfónia I (Tankönyvkiadó, 1981), Polyfónia II (Tankönyvkiadó, 1986) a Plamene jazyka (Slovenský spisovateľ, Bratislava 1986), Ohnivá kytica (ZSSUM, Budapešť 1991), Okrídľovanie kosou (SOS, NTK, BP 1995), Aforizmy. Publikácia SOS. (VE, NTK, BP 1977), Rozdúchať stlmený plameň. Sonety. Publikácia CSS a ZSSUM. (V. Croatica, BP 2003). Polyfónia II disponuje podobnou štruktúrou a misijnou funkciou ako jeho prvá knižka, v ktorej harmonicky zaznievajú štyri rôzne, ale rovnocenné hlasy (slovenské a maďarské pôvodné básne, respektíve preklady zo slovenskej a maďarskej poézie).

Citát

„Kormoš je bezpochyby najmnohostrannejším slovenským básnikom v Maďarsku, človekom nepokojného srdca a prenikavého umu. Rád sa vhĺba do tajov ľudského bytia, popudený šľahá bičom ostrých slov do príživníctva, ľahostajnosti, obmedzenosti a pokrytectva, uvedomujúc si pritom aj svoju osudovú spätosť so širším kolektívom krajiny, ba i sveta.“

Aladár Králik (1984)

 

Odkazy


Alexander Kormoš ospevuje krásu pravdy a pravdu krásy


Písmo bez písma – Z básni Alexandra Kormoša


Alexander Kormoš: Nad zaniknutým štvrťročníkom SME


Alexander Kormoš: Bytostné otázky Slovákov v Maďarsku (1.)

 

www.oslovma.hu


www.oslovma.hu
 

www.oslovma.hu
 

www.oslovma.hu
 

www.oslovma.hu


www.oslovma.hu
 

www.oslovma.hu
 

www.oslovma.hu