Narodený: * 1933-11-21, Erdevík, Srbsko
† 1997-05-20, Nový Sad, Srbsko

Farár, biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v Juhoslávii, redaktor.

A. Berédi pôsobil aktívne ako evanjelický farár v Kysáči, bol členom Synodálneho presbyterstva SECAV v Juhoslávii, seniorom báčskeho seniorátu, predsedom Ekumenickej rady cirkví v Juhoslávii, predsedom Ekumenickej humanitnej služby, viceprezidentom Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň rozvíjal aj svoju publicistickú činnosť, bol zodpovedný redaktor Ročenky SECAV v Juhoslávii a Evanjelického hlásnika.